Wersja językowa
pl

Strategia podatkowa

Spółka CPK dokłada szczególnych starań w celu zachowania transparentności we wszystkich rozliczeniach podatkowych oraz przejrzystości w kontaktach z organami administracji skarbowej, a także ze względu na charakter działalności na bieżąco uzgadnia sposób dokonywanych rozliczeń podatkowych z organami władzy samorządowej. Celem skutecznej realizacji obowiązków podatkowych, w ramach działalności Spółki CPK, ustanowiono dedykowaną komórkę podatkową, której zadaniem jest bezpośrednie identyfikowanie i ograniczanie ryzyka podatkowego oraz wyznaczanie kierunku polityki podatkowej zapewniającej podejmowanie decyzji biznesowych w taki sposób, aby ich skutki, zostały prawidłowo ocenione zgodne z obowiązującym przepisami prawa podatkowego.

Spółka na bieżąco usprawnia istniejące procesy biznesowe m.in. poprzez narzędzia pozwalające na elektroniczną wymianę danych oraz rozwijanie struktury wewnętrzne w celu zwiększenia kontroli pozwalającej na rozbudowywanie funkcji monitorowania w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych oraz niepodejmowania działań, które mogą rodzić ryzyko podatkowe zarówno dla CPK jak i dla jej interesariuszy.