Wersja językowa
pl

STEŚ Lipno – Grudziądz – Warlubie – Gdańsk

Wykonawca Studium

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. firma Transprojekt Gdański sp. z o.o. wspólnie z firmą Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. realizuje projekt pn. Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ-R) dla inwestycji pn. „Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk – Grudziądz – Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz – Gdańsk”
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji studialnej wraz ze wskazaniem rekomendowanego wariantu w zakresie koniecznym do prowadzenia działań w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami o realizowanym projekcie.

Podstawowe informacje:

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości około 37 km na zachód od Warszawy zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą, a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m. in. Obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.

Jednymi z projektowanych linii kolejowych są linie kolejowe nr 5 na odcinku Lipno-Gdańsk, nr 242 na odcinku Grudziądz – Warlubie oraz budowa krótkich linii kolejowych (łącznic) spajających ww. linie z istniejącą siecią kolejową oraz wzajemnie między sobą.

Bazowe założenia projektowe:

Linia kolejowa nr 242 Grudziądz – Warlubie:
Prędkość projektowa: 250 km/h;
Prędkość eksploatacyjna: 250 km/h;
Przeznaczenie linii: ruch mieszany (pasażerski i towarowy);
Dowiązanie do linii kolejowej nr 131 (tzw. „magistrala węglowa”).

Linia kolejowa nr 5 CPK Lipno – Gdańsk:
• Prędkość projektowa: 350 km/h;
• Prędkość eksploatacyjna: 250 km/h;
• Przeznaczenie linii: ruch mieszany (pasażerski i towarowy);
• Powiązania z istniejącą siecią kolejową.

Główne cele projektu

  • Stworzenie kluczowego elementu spójnej sieci transportowej w ruchu krajowym i międzynarodowym
  •  Identyfikacja i odpowiedź na potrzeby transportowe regionu
  •  Zapewnienie dostępności infrastruktury kolejowej
  • Osiągnięcie najlepszych wyników ekonomicznych Projektu
  •  Zapewnienie najmniejszej uciążliwości Projektu dla lokalnych społeczności
  • Zapewnienie najmniejszej uciążliwości Projektu dla środowiska

Proces analiz w ramach STEŚ-R

Aktualnie realizowany jest I etap STEŚ, w którym przygotowywana jest szeroka pula wstępnych wariantów, dla których na dalszych etapach prac będą gromadzone dane na potrzeby porównania i preselekcji wariantów.

Przebieg wariantów wstępnych

Dane kontaktowe

Prosimy o kierowanie wszelkich wątpliwości oraz pytań drogą elektroniczną na adres:
[email protected]
lub drogą pocztową zgodnie ze wskazanym poniżej adresem Wykonawcy lub Inwestora z dopiskiem w tytule „konsultacje społeczne „Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk – Grudziądz – Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz – Gdańsk”

Wykonawca:
Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

Inwestor:
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

Infolinia CPK: 539 188 404