Wersja językowa
pl

Klauzula dla uczestnika warsztatów

 1. Administratorem Danych Osobowych osób fizycznych podanych w powyższym formularzu rejestracyjnym i wykorzystywanych do organizacji warsztatów jest Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.  (dalej zwany CPK Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 134.
 2. ADO umożliwia kontakt za pomocą numeru telefonu: +48 882 350 395, adresu 
  e-maila: [email protected], bądź drogą pocztową Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa. 
 3. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: [email protected] bądź bezpośrednio w siedzibie Spółki.  
 4. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie wszelkich działań związanych
  z organizacją i realizacją warsztatów.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes CPK Sp.
  z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. kontakt w związku z przygotowaniem i przeprowadzaniem warsztatów.
 6. Kategoria przetwarzanych danych to: nazwa podmiotu, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, osoba kontaktowa, strona www.
 7. Dane zostały podane bezpośrednio CPK Sp. z o.o. przez osoby, których dane dotyczą lub zostały przekazane CPK Sp. o.o. przez podmiot w imieniu, którego osoby, których dane dotyczą działają jako niezbędne do rejestracji w warsztatach na rzecz tego podmiotu.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zapisania się na warsztaty. W przypadku niepodania danych, uczestnictwo w warsztatach może być niemożliwe lub utrudnione.
 9. W przypadku wyrażenia zgody (poprzez zaznaczenia okienka), podane dane przetwarzane będą również w celu umożliwienia CPK Sp. z o.o. kontaktu z osobą, której dane dotyczą, w czasie organizowania przez CPK Sp. z o.o. przyszłych spotkań, warsztatów itp. Wyrażona zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać informację o wycofaniu zgody na adres e-mail: [email protected].
 10. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniono dane w celu przygotowania i przeprowadzenia warsztatów.
 11.  Dane osobowe będą przechowywane do czasu przeprowadzenia warsztatu, a po jego zakończeniu przez okres jednego miesiąca. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania bądź ustania celu przetwarzania.
 12. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. CPK Sp. z o.o. nie będzie wykorzystywał zebranych danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 13. Osobom fizycznym, rejestrującym się w warsztatach przysługuje:  
 1. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby stosownie do brzmienia art. 15 Rozporządzenia,  
 2. prawo do sprostowania danych osobowych stosownie do brzmienia art. 16 Rozporządzenia,  
 3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych stosownie do brzmienia art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia,  
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy Rozporządzenia;  
 5. prawo do usunięcia danych, stosownie do brzmienia art. 17 Rozporządzenia
  w przypadku, kiedy dane nie są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. prawo do sprzeciwu stosownie do brzmienia art. 21 Rozporządzania w przypadku.

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.