Wersja językowa
pl

Region CPK – Metropolia Centralnej Polski

CPK położony będzie między dwoma silnymi ośrodkami miejskimi: Warszawą i Łodzią. Od dekad trwa debata na temat ich powiązań funkcjonalnych i szans na utworzenie w sercu Polski duopolis – efektywnie działającego dwumiasta o zróżnicowanych funkcjach i ofercie dla mieszkańców. Budowa CPK: wspólnego lotniska oraz kolei dużych prędkości, stanowić będzie silny impuls rozwojowy dla przyspieszenia procesów metropolizacji. Umożliwi również uruchomienie wielkich projektów rozwojowych w obu miastach: w Warszawie – utworzenie nowego fragmentu tkanki miejskiej na terenie powstałym po zamknięciu lotniska im. Chopina, w Łodzi – dokończenie rewitalizacji i przesunięcie urbanistycznego punktu ciężkości w okolice dworców kolejowych, przede wszystkim dworca Łódź-Fabryczna.

Arena dynamicznego rozwoju

Regiony lotniskowe są arenami dynamicznego rozwoju gospodarczego i urbanistycznego

Wpływ inwestycji lotniskowych wykracza daleko poza samą infrastrukturę. Porty lotnicze stanowią istotny czynnik rozwoju gospodarczego swoich regionów. Wpływają pozytywnie na większą mobilność ludzi, zapewniają rozwój turystyki, stwarzają nowe możliwości dla inwestorów i biznesu dzięki zwiększeniu dostępności rynków zagranicznych, przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy. W rezultacie Według nowych teorii biznesowych to właśnie porty lotnicze będą odpowiadały za kształtowanie gospodarki i rozwoju urbanistycznego w XXI wieku, 

Powstanie lotniska generuje olbrzymi potencjał rozwoju dla regionu. Atrakcyjne tereny inwestycyjne generują nowe inwestycje, te z kolej przekładają się bezpośrednio na tworzenie nowych miejsc pracy. Przesiadkowy charakter planowanego lotniska wygeneruje również ruch turystyczny i zwiększone zapotrzebowanie na usługi w regionie.

Główne czynniki napędzające rozwój regionów okołolotniskowych:

 • bliskość portu lotniczego zwiększa możliwości eksportu i konkurowania na światowych rynkach niższą ceną
 • efekt synergii – Bliskość poszczególnych branż i możliwość współpracy stwarza nowe możliwości rozwoju
 • pełne wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego i turystycznego

W sercu Polski powstanie obszar funkcjonalny o wyjątkowym skomunikowaniu ze światem. Na skrzyżowaniu autostrady A2 i planowanej Autostradowej Obwodnicy Warszawy wybudowany zostanie Centralny Port Komunikacyjny – główne lotnisko Polski, połączone z dworcem kolejowym łączącym wszystkie regiony Polski.

Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK

Rolniczy region zachodniego Mazowsza stanie się areną dynamicznego rozwoju urbanistycznego i gospodarczego. Na jego terenie powstaną nowe ośrodki biznesowe i miejskie, zrealizowane zostaną inwestycje logistyczne oraz przemysłowe, rozwijać się będzie turystyka i rozrywka. Okolice Baranowa będą nowym polskim oknem na świat, stanowiąc centralny punkt duopolis Łodzi i Warszawy.

Mikołaj Wild, prezes zarządu CPK

Metropolia Centralnej Polski

 • centralne położenie CPK umożliwia integrację Łodzi i Warszawy w funkcjonalne duopolis oferujące zróżnicowaną ofertę dla mieszkańców i biznesu
 • będzie to doskonale skomunikowany region: CPK, kolej dużej prędkości, autostrada A2 oraz planowana Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW)
 • region lotniskowy będzie areną dynamicznego rozwoju gospodarczego i urbanistycznego
 • Program CPK przewiduje działania integrujące rozwój regionalny wokół lotniska

Zintegrowane zarządzanie rozwojem regionu CPK

Regiony lotniskowe na całym świecie zarządzane są w sposób zintegrowany – zapewnia to ich harmonijny rozwój, uwzględniający zarówno wymagania infrastruktury i biznesu, jak i zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców.

Zintegrowane podejście do zarządzania pozwala na pełne wykorzystanie szans biznesowych, jakie daje realizowana przez CPK infrastruktura:

 • rozwinięcie działalności badawczo-rozwojowej oraz edukacyjnej
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych
 • wzrost zdolności polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji
 • zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

Wstępna delimitacja regionu CPK

Ocena powiązań funkcjonalnych otoczenia CPK pozwala zakreślić wstępny obszar do dalszych prac nad wspólną strategią rozwoju. Ostateczna decyzja w zakresie wyznaczenia regionu CPK zależeć będzie przede wszystkim od woli współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu i realizacji strategii.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.