Wersja językowa
pl

Starszy specjalista ds. środowiska

W związku z dynamicznym rozwojem, Biuro Analiz Środowiskowych i Lokalizacyjnych Podprogramu Lotniskowego poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy specjalista ds. środowiska.

 

Zakres zadań przewidzianych dla roli:

 • Udział w pozyskiwaniu, opracowaniu i przetwarzaniu danych środowiskowych oraz innych danych na potrzeby prac projektowych oraz analiz środowiskowych związanych z budową i eksploatacją lotniska i innych przedsięwzięć z nim związanych.
 • Udział w procesie przygotowywania i pozyskania decyzji derogacyjnych, o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych.
 • Udział w odbiorze dokumentacji przygotowanych przez zewnętrznych konsultantów z zakresu przyrody, w tym inwentaryzacji i monitoringów przyrody.
 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji w zakresie ochrony przyrody, wizyty w terenie.
 • Udział w komunikacji społecznej i konsultacjach ze społecznościami lokalnymi.
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji – korespondencji, protokołów, opinii, analiz, wniosków, notatek itp.
 • Udział w przygotowywaniu sprawozdań, analiz, raportów i prezentacji,
 • Przygotowania do i udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, organizacja spotkań i sporządzanie notatek, protokołów.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

 

Czego oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku: biologia, ekologia, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, rolnictwo lub pokrewne związane z ochroną przyrody lub równoważne odpowiednie.
 • Doświadczenie związane z ochroną przyrody w szczególności w zakresie:
 • uzyskiwania/opiniowania/wydawania decyzji tzw. derogacyjnych lub/i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – min. 3 lata, lub / i  wykonywaniu terenowych badań przyrodniczych potwierdzone autorstwem/współautorstwem co najmniej 3 opracowań / działań w zakresie ornitologii, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat stanowiących inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko lub inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby planu zadań ochronnych lub planu ochrony parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000 lub działanie jako nadzór przyrodniczy podczas realizacji przedsięwzięć.
 • Specjalistyczna oraz prawna wiedza w zakresie ochrony przyrody, w szczególności w zakresie ornitologii.
 • Doświadczenie i zrozumienie procesów projektowania i budowy oraz postępowań administracyjnych w zakresie ochrony przyrody.
 • Znajomość podstaw polskiego prawa w zakresie przede wszystkim: Ustawy o ochro-nie przyrody, Ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawy o gatunkach obcych, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku.
 • Umiejętność efektywnego zarządzania zadaniami i czasem oraz ustalania priorytetów.
 • Umiejętność wykazywania inicjatywy i proaktywnego podejścia do codziennych zadań, metodyczna, dokładna i konsekwentna dbałość o szczegóły.
 • Dobre umiejętności interpersonalne, zdolność do samodzielnej pracy jak również do pracy jako członek skutecznego zespołu.
 • Znajomość języka angielskiego, w tym słownictwa branżowego, na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.

 Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole.
 • Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Szkolenia i możliwość rozwoju.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Dostęp do platformy benefitowej.
 • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV zawierającego klauzulę RODO o przetwarzaniu danych osobowych klikając w poniższy przycisk.

APLIKUJ

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B”.

Jeśli chcesz brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B w celach przyszłych rekrutacji.”

Każda ze zgód może być w każdej chwili wycofana i nie ma to wpływu na czynności realizowane przed jej wycofaniem.  Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres e-mail: [email protected]. Więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane znajdziesz w naszej Polityce prywatności.