Wersja językowa
pl

Starszy Specjalista ds. Security

W związku z dynamicznym rozwojem, Biuro Strategii i Planowania Komponentu Lotniskowego spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy Specjalista ds. Security (Lotnisko)

 

Czym będziesz się zajmować:

 • Posiadanie uznanego w branży dyplomu (wykształcenie co najmniej wyższe pierwszego stopnia);
 • Minimum 6 lat doświadczenia zawodowego w tym przynajmniej 4 lata doświadczenia w lotnictwie cywilnym (obszar ochrony);
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Doświadczenie w zakresie ochrony po stronie airside i landside;
 • Znajomość międzynarodowych (w tym EASA, ICAO) i polskich przepisów
  w zakresie ochrony, w tym ULC;
 • Ukończenie egzaminu audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego będzie dodatkowym atutem;
 • Umiejętności efektywnego zarządzania zadaniami i czasem oraz ustalania ich priorytetów;
 • Umiejętności wykazywania inicjatywy i proaktywnego podejścia do codziennych zadań;
 • Umiejętności interpersonalnych i zdolności do samodzielnej pracy;
 • Bardzo dobrych umiejętności organizacyjnych;
 • Umiejętności zarządzania wrażliwymi, a czasem poufnymi informacjami;
 • Wewnętrznej motywacji;
 • Umiejętności budowy dobrych relacji na wszystkich poziomach;
 • Elastycznego i otwartego podejścia do nowych sposobów pracy oraz zaangażowanie w niezależne uczenie się przez całe życie, w szczególności pod kątem nowych technologii w procesie projektowania i zarządzania lotniskami
 • Znajomość trendów w przemyśle, innowacji i nowych technologii w sektorze transportu lotniczego
 • Biegła znajomość języka angielskiego (w tym specyfiki branży lotniczej będzie dodatkowym atutem)
 • Doświadczenie w przygotowywaniu polskich dokumentów kontraktowych będzie dodatkowym atutem
 • Silne umiejętności rozwiązywania problemów i analizy
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności i zdolność do pracy w szybko zmieniającym się środowisku, zorientowanie na jakość dostarczanych dokumentów, pism
 • Zdolność do współpracy z ineresariuszami projektu

Zakres zadań przewidziany dla roli:

 • Wsparciem analitycznym dla wszystkich procesów związanych z planowaniem i projektowaniem nowej infrastruktury portu lotniczego w aspekcie ochrony (security);
 • Współpracą z konsultantami wsparcia technicznego i innymi zespołami poszczególnych biur CPK, w szczególności w aspektach ochrony Portu Lotniczego;
 • Koordynacją i weryfikacją realizacji zadań zleconych Wykonawcom CPK;
 • Udział w procesie planowania dla nowego lotniska typu greenfield
 • Opracowanie i ocena alternatywnych koncepcji planowania dla głównych elementów infrastruktury portu lotniczego
 • Udziałem w tworzeniu planu generalnego portu lotniczego CPK oraz Master Planu;
 • Udziałem we wdrażaniu przyjętej strategii ochrony Portu Lotniczego;
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedur przetargowych związanych z planowaniem nowego portu lotniczego;
 • Przygotowywaniem odpowiedzi na zapytania techniczne i operacyjne;
 • Przygotowywaniem prezentacji, sprawozdań, zakresów prac i harmonogramów dla potrzeb planowania portu lotniczego;
 • Współpracą z różnymi podwykonawcami;
 • Doradztwem i wsparciem zespołów projektowych inwestora na wszystkich etapach projektowania, budowy i uruchomienia operacyjnego;
 • Udziałem w analizach proponowanych rozwiązań projektowych związanych
  z ochroną;
 • Utrzymaniem i rozwojem wiedzy na temat najnowszych narzędzi w zakresie zarządzania, planowania, projektowania infrastruktury lotniskowej;
 • Wsparciem zespołu Strategii i Planowania Lotniska CPK w tym lub innym zakresie;
 • Zarządzanie zmianami w projekcie oraz odchyleniami od wymagań CPK i upewnienie się, że w przypadku procesów projektowych i planistycznych wszystkie propozycje wykonawców są zgodne z Brief’em Strategicznym CPK, wytycznymi projektowymi, umową, standardami ICAO i EASA, warunkami technicznymi, oraz gdy tego dotyczy, przepisami i uwarunkowaniami planowania przestrzennego;
 • Prowadzenie dialogu z urzędami i koordynacja uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych pod kątem projektowym we współpracy z pozostałymi biurami CPK;
 • Reprezentowanie firmy na odpowiednich spotkaniach i upewnienie się, że prowadzona jest dokumentacja spotkań;
 • Dokładna znajomość i zgodność z procedurami i standardami procesów CPK;
 • Uwzględnianie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach prac projektowych i wdrażanych rozwiązań technicznych;
 • Wsparcie innych pracowników projektu, w celu zapewnienia ciągłego rozwoju zawodowego;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura Strategii i Planowania Komponentu Lotniskowego zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole.
 • Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Szkolenia i możliwość rozwoju.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV zawierającego klauzulę RODO o przetwarzaniu danych osobowych klikając w poniższy przycisk.

APLIKUJ

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B”.

Jeśli chcesz brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B w celach przyszłych rekrutacji.”

Każda ze zgód może być w każdej chwili wycofana i nie ma to wpływu na czynności realizowane przed jej wycofaniem.  Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres e-mail: [email protected]. Więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane znajdziesz w naszej Polityce prywatności.