Wersja językowa
pl

(Starszy) Specjalista ds. Gospodarowania, Ewidencji

W związku z dynamicznym rozwojem, Biuro Zarządzania Nieruchomościami Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko: (Starszy) Specjalista ds. Gospodarowania, Ewidencji

Czym będziesz się zajmować:

 • ewidencjonowanie nieruchomości Spółki, wszelkie czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami Zasobu Spółki,
 • organizowanie i odbiór prac geodezyjnych na nieruchomościach,
 • monitoring zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych w odniesieniu do nieruchomości Zasobu Spółki,
 • weryfikacja i porządkowanie dokumentacji nieruchomości Zasobu Spółki,
 • oględziny nieruchomości
 • gromadzenie i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania przetargów na rozdysponowanie nieruchomości (dzierżawa, najem) oraz udział w komisjach przetargowych;
 • uczestniczenie w przygotowaniu dokumentów w zakresie postępowań o wydanie decyzji dokonujących wywłaszczenia nieruchomości oraz ustanowienia na nieruchomościach ograniczeń w sposobie ich wykorzystania – w zakresie inwestycji realizowanych przez Spółkę,
 • współudział w prowadzeniu spraw związanych z zakresem działalności zespołu, w tym m.in. obsługą Pełnomocnika w zakresie zwolnienia od zakazów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6) – 10) ustawy o CPK;
 • współpraca z innymi jednostkami Spółki, organami administracji rządowej i samorządowej oraz interesariuszami zewnętrznymi;
 • udział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych;
 • udział w przygotowywaniu dokumentów na potrzeby zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników Spółki;
 • współpraca z podmiotami zarządzającymi nieruchomościami Skarbu Państwa oraz w przygotowywaniu porozumień w zakresie powierzania zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem;
 • przygotowywanie i sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych;
 • analizowanie zasobu nieruchomości, wykazów nieruchomości, struktury własnościowej, rynku nieruchomości.

Czego oczekujemy:

 • wykształcenie licencjat albo wyższe i minimum 2 – dwuletnie doświadczenie zawodowe,
 • uprawnienia zawodowe w zakresie obrotu nieruchomościami, geodezji, nadzoru budowlanego, wyceny nieruchomości lub zarządzania nieruchomościami będą dodatkowym atutem,
 • znajomość zagadnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • doświadczenie w prowadzeniu ewidencji i bazy danych o nieruchomościach,
 • praktyczna znajomość i umiejętność pracy z ewidencją gruntów i budynków oraz systemem ekw,
 • doświadczenie w organizowaniu i odbiorze prac geodezyjnych na nieruchomościach będzie dodatkowym atutem,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z dzierżawą i najmem,
 • znajomość zasad ochrony danych osobowych,
 • prawo jazdy kat. B, gotowość do wyjazdów służbowych.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole;
 • udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu;
 • elastyczne godziny pracy;
 • szkolenia i możliwość rozwoju;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV zawierającego klauzulę RODO o przetwarzaniu danych osobowych klikając w poniższy przycisk.

APLIKUJ

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B”.

Jeśli chcesz brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B w celach przyszłych rekrutacji.”

Każda ze zgód może być w każdej chwili wycofana i nie ma to wpływu na czynności realizowane przed jej wycofaniem.  Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres e-mail: [email protected]. Więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane znajdziesz w naszej Polityce prywatności.