Wersja językowa
pl

Specjalista ds. środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego

W związku z dynamicznym rozwojem, Biuro Analiz Środowiskowych i Lokalizacyjnych Podprogramu Lotniskowego poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego

 

Profil kompetencyjny kandydata:

 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie inżynierii lub ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego lub geodezji i kartografii,
 • Wiedza w zakresie ochrony środowiska naturalnego a także w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
 • Doświadczenie w zakresie przygotowywania opracowań planistycznych,
 • Znajomość podstaw polskiego prawa w zakresie m.in. Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, Prawo budowlanego, Ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo lotnicze (w zakresie ograniczeń w otoczeniu lotniska – powierzchnie ograniczające przeszkody oraz powierzchnie ograniczające zabudowę dla lotniczych urządzeń naziemnych), ustawy o gospodarce nieruchomościami, o odpadach, Prawa geologicznego i górniczego, Ustawy o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie przyrody, o zapobieganiu szkodom w środowisku,
 • Umiejętność efektywnego zarządzania zadaniami i czasem oraz ustalania priorytetów,
 • Umiejętność wykazywania inicjatywy i proaktywnego podejścia do codziennych zadań, metodyczna, dokładna i konsekwentna dbałość o szczegóły,
 • Dobre umiejętności interpersonalne, zdolność do samodzielnej pracy jak również do pracy jako członek skutecznego zespołu,
 • Znajomość języka angielskiego, w tym słownictwa branżowego, na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.
 • Dobra znajomość aplikacji: ArcGIS; QGIS;

Pożądane:

 • Pakiet: MS Office, MS Project,
 • Doświadczenie w przygotowywaniu, ewentualnie opiniowaniu/ uzgadnianiu planów miejscowych lub innych opracowań planistycznych,
 • Znajomość procedur urzędowych dotyczących postępowań administracyjnych związanych z procesami planistycznymi.

Zakres zadań przewidziany dla roli:

 • Udział w pozyskiwaniu, opracowaniu i przetwarzaniu danych przestrzennych w zakresie oddziaływania na środowisko, ograniczeń przestrzennych w otoczeniu lotnisk oraz danych o infrastrukturze istniejącej a także innych danych na potrzeby prac projektowych oraz analiz środowiskowych i planistycznych,
 • Udział w opiniowaniu dokumentów planistycznych, projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji na lotnisku oraz w szeroko rozumianym otoczeniu lotniska,
 • Analiza danych przestrzennych niezbędnych dla zabezpieczenia prawidłowego przygotowania Inwestycji CPK wraz z obszarem objętym planem generalnym lotniska i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Konsolidowanie danych i analizowanie informacji przestrzennych w szeroko rozumianych procesach planowania lotniska typu greenfield,
 • Wizualizacja i prezentowanie wyników analiz w przejrzystej i czytelnej formie,
 • Występowanie o dostęp do informacji, w tym w szczególności przestrzennych, do jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych oraz ich gromadzenie,
 • Współpraca z innymi biurami i Konsultantami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz interesariuszami zewnętrznymi,
 • Udział w procesie przygotowywania niezbędnych załączników do pozyskania decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych oraz innych,
 • Udział w odbiorze dokumentacji przygotowanych przez zewnętrznych konsultantów,
 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, wizyty w terenie,
 • Udział w komunikacji społecznej i konsultacjach ze społecznościami lokalnymi,
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji – korespondencji, protokołów, opinii, analiz, wniosków, notatek itp.,
 • Udział w przygotowywaniu sprawozdań, analiz, raportów i prezentacji,
 • Przygotowania do i udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, organizacja spotkań i sporządzanie notatek, protokołów.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Szkolenia i możliwość rozwoju,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Dostęp do platformy benefitowej,
 • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV zawierającego klauzulę RODO o przetwarzaniu danych osobowych klikając w poniższy przycisk.

APLIKUJ

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B”.

Jeśli chcesz brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B w celach przyszłych rekrutacji.”

Każda ze zgód może być w każdej chwili wycofana i nie ma to wpływu na czynności realizowane przed jej wycofaniem.  Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres e-mail: [email protected]. Więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane znajdziesz w naszej Polityce prywatności.