Wersja językowa
pl

Specjalista ds. Archeologii

W związku z dynamicznym rozwojem, Biuro Realizacji Podprogramu Lotniskowego Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. Archeologii.

Profil kompetencyjny kandydata:

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze badań archeologicznych, ochrony zabytków
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, o służbie cywilnej, zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikacje
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres zadań przewidziany dla roli:

 • nadzorowanie prac dotyczących badań archeologicznych
 • prowadzenie inspekcji obszarów, gdzie prace konserwatorskie w celu stwierdzenia zgodności wykonywanych prac z zatwierdzonym programem prac oraz potwierdzenia zakresu wykonywanych prac
 • udział w opracowaniu projektów organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
 • udział w przygotowaniu dokumentacji do wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych
 • szacowanie wartości projektów i zadań
 • opracowywanie, monitorowanie i aktualizowanie harmonogramów prowadzonych projektów,
 • współpraca z rzeczoznawcami powołanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • przygotowanie dokumentacji do wniosków o pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach
 • prowadzenie działań związanych z opiniowaniem dokumentacji oraz wydawaniem pozwoleń na prowadzenie prac przy zabytkach
 • uczestnictwo ze strony Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych dotyczących wydawania pozwoleń konserwatorskich, w tym przygotowywanie zaleceń i opinii
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektów, a w szczególności identyfikowanie rozbieżności względem harmonogramów bazowych,
 • weryfikacja harmonogramów opracowanych przez podmioty trzecie,
 • prowadzenie sprawozdawczości z postępu projektów oraz realizowanych działań,
 • wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem i zmianami w projektach,
 • udział w określaniu zakresu i wymagań jakościowych projektów,
 • udział w przygotowaniu dokumentacji projektów,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi i podmiotami trzecimi w zakresie realizowanych zadań,
 • bezpośrednie wsparcie i wykonywanie innych poleceń przełożonego oraz osób zarządzających projektami.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu,
 • elastyczne godziny pracy,
 • szkolenia i możliwość rozwoju,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV zawierającego klauzulę RODO o przetwarzaniu danych osobowych klikając w poniższy przycisk.

APLIKUJ

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B”.

Jeśli chcesz brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B w celach przyszłych rekrutacji.”

Każda ze zgód może być w każdej chwili wycofana i nie ma to wpływu na czynności realizowane przed jej wycofaniem.  Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres e-mail: [email protected]. Więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane znajdziesz w naszej Polityce prywatności.