Wersja językowa
pl

Ekspert ds. środowiska

Biuro Analiz Środowiskowych i Lokalizacyjnych Podprogramu Lotniskowego poszukuje kandydata na stanowisko: Ekspert ds. Środowiska

Czym będziesz się zajmować:

 • Udział w pracach związanych z wykonaniem działań kompensacyjnych oraz monitoringowych środowiska
 • Współpraca z zespołem w zakresie prac związanych z wykonywaniem zamówień zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska, udział w odbiorze i weryfikacji opracowań środowiskowych, monitoring techniczny, raportowanie
 • Uczestnictwo w odbiorze dokumentacji przygotowanych przez zewnętrznych konsultantów,
 • Opracowywanie standardów i wymagań dla dokumentacji środowiskowych,
 • Współtworzenie OPZ i SIWZ dotyczących wyboru konsultantów zewnętrznych ds. środowiska, udział w postępowaniach przetargowych oraz weryfikacja ofert dotyczących tych postępowań,
 • Udział w pozyskiwaniu i opracowaniu danych środowiskowych na potrzeby prac projektowych oraz analiz środowiskowych,
 • Przygotowywanie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, wizyty w terenie,
 • Zaangażowanie w komunikację społeczną oraz konsultacje ze społecznościami lokalnymi.
 • Udział w konferencjach związanych z ochroną środowiska naturalnego w aspekcie realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym portów lotniczych,
 • Przygotowywanie sprawozdań, analiz, raportów i prezentacji,
 • Prowadzenie baz danych,
 • Procesowanie dokumentów według ustalonych standardów,
 • Uczestnictwo w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych; organizacja spotkań, sporządzanie notatek, protokołów,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Czego oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie inżynierii środowiska/ochrony środowiska lub równoważne,
 • Powyżej 10 lat doświadczenia zawodowego w zakresie związanym z ochroną środowiska,
 • Doświadczenie w zakresie procesów projektowania i budowy oraz postępowań administracyjnych w procesie budowlanym oraz ochrony środowiska,
 • Specjalistyczna wiedza w zakresie zagadnień związanych z abiotycznymi elementami środowiska.
 • Wiedza dotycząca zakresu oraz terminów przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczych dla inwestycji wielkoobszarowych,
 • Doświadczenie i zrozumienie procesów projektowania i budowy oraz postępowań administracyjnych w zakresie ochrony środowiska i łagodzenia wpływu inwestycji na środowisko,
 • Dobra orientacja w procesie zapewnienia i kontroli jakości pod kątem m.in. metodyki i sposobu wykonania inwentaryzacji przyrodniczej, badań terenowych, dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz realizacji inwestycji,
 • Znajomość podstaw polskiego prawa w zakresie m.in. Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, Prawo budowlanego, Ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o odpadach, Prawa geologicznego i górniczego, Ustawy o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie przyrody, o zapobieganiu szkodom w środowisku,
 • Znajomość podstaw prawa Unii Europejskiej: m.in. Dyrektywy EIA, „siedliskowej”, „ptasiej”, Dyrektywy dot. wody pitnej, dot. wód podziemnych, Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 • Znajomość języka angielskiego, w tym słownictwa branżowego, na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.
 • Zdolność wykazywania inicjatywy, elastyczności oraz proaktywnego podejścia do codziennych zadań
 • Wysoki poziom precyzji i skrupulatności w codziennej pracy
 • Komunikatywność oraz łatwość w budowaniu relacji interpersonalnych ze współpracownikami oraz interesariuszami
 • Umiejętność efektywnego zarządzania zadaniami i czasem oraz ustalania priorytetów
 • Zdolność do efektywnej pracy zespołowej

Mile widziane

 • Znajomość aplikacji: ArcGIS, MS Office,
 • Doświadczenie i/lub wykształcenie w jednym z wymienionych obszarów: biologia, geografia, ochrona/kształtowanie krajobrazu i powierzchni ziemi, gospodarka przestrzenna, geodezja, ochrona powietrza, ochrona klimatu, gospodarka odpadami,

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole;
 • Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Szkolenia i możliwość rozwoju;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV zawierającego klauzulę RODO o przetwarzaniu danych osobowych klikając w poniższy przycisk.

APLIKUJ

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji, której dotyczy powyższe ogłoszenie oraz w celu przeprowadzenia rekrutacji przyszłych jeżeli wyrazisz na to zgodę. 

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B, w zakresie dane te wykraczają poza katalog określony przepisami prawa pracy.”

Jeśli chcesz brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B w celach przyszłych rekrutacji.”

Każda ze zgód może być w każdej chwili wycofana i nie ma to wpływu na czynności realizowane przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres e-mail: [email protected].

Więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane znajdziesz w naszej Polityce prywatności.