Wersja językowa
pl

Ekspert ds. monitorowania projektów

Biuro Zarządzania Programem Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Ekspert ds. monitorowania projektów

Czym będziesz się zajmować:

 • Weryfikacja aktualności i jakości informacji o projektach, w szczególności dotyczącej harmonogramów i ryzyk oraz zgodności z przyjętymi standardami zarządzania projektami,
 • Monitorowanie przebiegu projektów, zwłaszcza w zakresie postępu harmonogramu, wykonania finansowego, ryzyk,
 • Prowadzenie cyklicznej sprawozdawczości (przygotowywanie analiz, raportów, zestawień i prezentacji) dot. statusu projektów, programów, portfeli oraz realizowanych działań,
 • Uzgadnianie wniosków o kwalifikację, planów projektów i wniosków o zmianę dot. projektów,
 • Identyfikowanie i zarządzanie powiązaniami między projektami,
 • Wsparcie zespołów projektowych w zakresie poprawnego stosowania standardów zarządzania projektami i używania narzędzi IT wspierających zarządzanie projektami poprzez prowadzenie szkoleń wewnętrznych, warsztatów i konsultacji,
 • Weryfikacja aktualności i jakości informacji o podprogramach oraz zgodności z przyjętymi standardami zarządzania projektami,
 • Udział w opracowaniu planów podprogramów i aktualizacja informacji o podprogramach, wnioskowanie i śledzenie zmian dla podprogramów oraz projektów powiązanych,
 • Monitorowanie przebiegu podprogramów, zwłaszcza w zakresie postępu harmonogramu, wykonania finansowego, ryzyk,
 • Udział we wdrożeniu systemu do zarządzania projektami, testowaniu przygotowywanych przez wykonawcę systemu funkcjonalności i raportów oraz tworzenie nowych wymagań zgodnie z bieżącymi potrzebami informacyjnymi,
 • Raportowanie postępu projektów i podprogramów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT,
 • Budowanie bazy wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, w tym z poziomu zarządzania podprogramem i programem,
 • Doskonalenie i rozwój standardów zarządzania projektami i programem,
 • Udział w przygotowaniu aktualizacji Dokumentu Wdrażającego i Programu Wieloletniego,
 • Wsparcie w organizacji spotkań statusowych dot. projektów, portfeli, podprogramów i programu,
 • Współpraca z różnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań,
 • Inne zadania zlecone przez przełożonego.

Czego oczekujemy:

 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w tym MS Project – poziom niezbędny do tworzenia harmonogramów, wyszukiwania informacji i przygotowywania zestawień lub raportów dot. obszaru zarządzania projektami,
 • Wykształcenie wyższe (zarządzanie projektami, zarządzanie, ekonomia lub techniczne),
 • Doświadczenie (min. 8 lat) z obszaru zarządzania lub monitorowania projektów inwestycyjnych z branży budowlanej (w PMO, biurze monitorowania projektów, wsparcie projektu),
 • Znajomość standardów lub metodyk zarządzania projektami, programami, ryzykami,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, konstruktywnego podejścia do problemów
  i sprawnego formułowania myśli na piśmie,
 • Umiejętność budowania dobrych relacji z otoczeniem,
 • Zdolności organizacyjne, w tym dobrej organizacji pracy własnej,
 • Chęć uczenia się i poznawania nowych technologii,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Umiejętność pracy zespołowej,

Mile widziane:

 • Znajomość prawa budowlanego, procesów realizacji inwestycji, pozyskiwania decyzji administracyjnych i środowiskowych, prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość Power BI, MS Visio, Sharepoint,
 • Znajomość narzędzi IT wspierających zarządzanie projektami i portfelem projektów,
 • Certyfikaty z zakresu zarządzania projektami, programem, ryzykami (np. PMI, PRINCE2, IPMA),
 • Zainteresowanie obszarem rozwoju infrastruktury transportowej,
 • Zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT do analizy danych,
 • Doświadczenie w monitorowaniu projektów z wykorzystaniem metodyki EVM,
 • Umiejętność wykazywania inicjatywy i proaktywnego podejścia do codziennych zadań,
 • Wiedza o potencjalnym zastosowaniu lub doświadczenie z zakresu stosowania metodyki i narzędzi BIM dla projektów infrastrukturalnych, w szczególności liniowych.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu,
 • elastyczne godziny pracy,
 • szkolenia i możliwość rozwoju,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV używając przycisku Aplikuj.

APLIKUJ

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B”.

Jeśli chcesz brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B w celach przyszłych rekrutacji.”

Każda ze zgód może być w każdej chwili wycofana i nie ma to wpływu na czynności realizowane przed jej wycofaniem.  Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres e-mail: [email protected]. Więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane znajdziesz w naszej Polityce prywatności.