Wersja językowa
pl

Ekspert ds. JV i Zamówień Publicznych

W związku z dynamicznym rozwojem, Biuro Zakupów Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko: Ekspert ds. JV i Zamówień Publicznych.

Zakres zadań przewidziany dla roli :

 • przygotowywanie analiz w zakresie możliwych rozwiązań podczas wybranych procesów zakupowych, ze szczególnym uwzględnieniem doboru właściwego trybu udzielenia zamówienia, możliwości wykorzystania zamówień in-house lub konieczności zastosowania właściwej formuły przewidzianej dla partnerstwa publiczno-prywatnego
 • przygotowywanie analiz prawnych na potrzeby procesów tworzenia spółek zależnych (JV) obejmujących w szczególności ocenę z punktu widzenia ustawy PPP, ustawy Pzp, ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ocenę przyszłego statusu tworzonej spółki w świetle regulacji ustawy Pzp oraz zastosowania odpowiednich procedur zakupowych w relacjach między spółką matką a spółkami zależnymi
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie Regulaminu Zakupów CPK, w tym: opiniowanie wniosków zakupowych
 • współpraca z komórkami merytorycznymi przy przygotowywaniu dokumentacji zamówień
 • przygotowanie i dokumentowanie przeprowadzanych procedur zakupowych w tym m.in. przygotowywanie SWZ, zapytań ofertowych, opracowywanie oraz przekazywanie do publikacji ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, publikacja postępowań na platformie zakupowej CPK, wykonywanie innych wymaganych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne
 • badanie i ocena wniosków i ofert składanych przez wykonawców w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • prowadzenie dokumentacji i odpowiednich ewidencji/rejestrów związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi
 • uczestniczenie w pracach Komisji przetargowej i organizowanie jej prac
 • udzielanie wsparcia komórkom merytorycznym w procesie przygotowania zamówienia w tym wsparcie na etapie prowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych lub rozeznania cenowego oraz czuwanie nad zgodnością zakupów dokonywanych w Spółce z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w szczególności wsparcie w zakresie należytego szacowania,
 • raportowanie w obszarze zakupów.

 Czego oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (wykształcenie wyższe prawnicze będzie dodatkowym atutem)
 • doświadczenia zawodowego minimum 5 lat – doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalistycznym w obszarze zamówień publicznych, ze szczególnym naciskiem na doświadczenie w opracowywaniu analiz i opinii prawnych w zakresie koncesji i zamówień publicznych
 • bardzo dobrej znajomości ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • bardzo dobrej znajomości ustawy prawo zamówień publicznych
 • dobrej znajomości ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnych
 • znajomości unijnych dyrektyw z zakresu koncesji i zamówień publicznych
 • znajomości komunikatów i wytycznych ke oraz orzecznictwa krajowego i orzeczeń tsue w zakresie koncesji i zamówień publicznych
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2
 • umiejętności analitycznego myślenia, formułowania wniosków, proponowania rozwiązań
 • elastyczności w proponowanych rozwiązaniach
 • komunikatywności, w tym umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • biegłej obsługi komputera – system Windows i pakiet Microsoft Office
 • umiejętności organizacji pracy własnej
 • odporności na stres
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • umiejętności pracy w zespole
 • wysokiej kultury osobistej.

 

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole
 • udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu
 • elastyczne godziny pracy
 • szkolenia i możliwość rozwoju
 • prywatną opiekę medyczną
 • dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV zawierającego klauzulę RODO o przetwarzaniu danych osobowych klikając w poniższy przycisk.

APLIKUJ

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B”.

Jeśli chcesz brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B w celach przyszłych rekrutacji.”

Każda ze zgód może być w każdej chwili wycofana i nie ma to wpływu na czynności realizowane przed jej wycofaniem.  Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres e-mail: [email protected]. Więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane znajdziesz w naszej Polityce prywatności.