Wersja językowa
pl

Polityka antykorupcyjna

Zdajemy sobie sprawę, że nieodłącznym elementem wielkich programów inwestycyjnych jest ryzyko korupcji. Korupcja jest przestępstwem a jej szkodliwość społeczna i gospodarcza jest ogromna. Dlatego mając na uwadze obowiązujące prawo, cele i dobro Spółki, oczekiwania interesariuszy co do transparentności prowadzonych działań biznesowych a przede wszystkim nasze wartości i zasady etyczne, wdrożyliśmy szereg rozwiązań, jako odzwierciedlenie zasady: zero tolerancji dla jakichkolwiek przejawów działań korupcyjnych w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Obowiązujący w naszej spółce Regulamin Antykorupcyjny określa m.in.:

 • podejście CPK do przeciwdziałania, wykrywania i reagowania na zachowania korupcyjne oraz wskazuje zachowania nieprawidłowe w tym zakresie,
 • definicję konfliktu interesu oraz wskazuje zachowania nieprawidłowe w tym zakresie,
 • zasady identyfikacji, raportowania i rozwiązywania konfliktów interesów,
 • zasady obowiązujące w CPK dotyczące przyjmowania i wręczania upominków i zaproszeń.  

Regulamin obowiązuje wszystkich Pracowników Spółki i jest częścią zbioru wartości i zasad etycznych obowiązujących w CPK, określonych m.in. w Kodeksie Etycznym CPK i Procedurze zgłaszania i wyjaśniania zachowań nieprawidłowych oraz ochrony sygnalistów CPK.

Zapobieganie i reagowanie na korupcję

Zachowania korupcyjne (lub zachęcanie do takich zachowań) jako zachowania nieprawidłowe są nieakceptowalne przez Spółkę i mogą być podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub powództwa przed sądami powszechnymi w stosunku do osób, które się ich dopuszczają. Spółki oraz kadra zarządzająca zobowiązane są do:

 • zapobiegania zachowaniem nieprawidłowym w tym zachowaniom korupcyjnym i konfliktowi interesów,
 • wyjaśnia zgłoszonych zachowań nieprawidłowych (lub podejrzeń o takie zachowania) w tym zachowań korupcyjnych i konfliktu interesów,
 • odpowiedniego reagowania na zachowania nieprawidłowe w tym korupcyjne i konflikt interesów, dążąc przy tym do eliminacji tych zachowań i konfliktu interesów oraz ich skutków,
 • ukarania sprawców i wyciągnięcia wobec nich przewidzianymi aktami wewnętrznymi CPK i prawem konsekwencji w przypadku stwierdzenia zaistnienia zachowań nieprawidłowych w tym korupcyjnych i konfliktu interesów,
 • bieżącego monitorowania ryzyka korupcji i podejmowania działań w celu jego ograniczania.

Spółka oraz kadra zarządzająca w celu zapobiegania występowaniu zachowań korupcyjnych i konfliktu interesów:

 • promuje wartości i zasady określone w Kodeksie Etyki CPK oraz ich stosowanie: uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, profesjonalizm, transparentność oraz zaangażowanie i pracę zespołową,
 • wspiera działania wzmacniające kulturę etyczną Spółki i pozytywne relacje między pracownikami,
 • szkoli i edukuje pracowników w zakresie obowiązujących w CPK zasad, regulaminów i procedur dotyczących m.in.: korupcji, konfliktu interesów i innych zachowań nieprawidłowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a także w zakresie metod zapobiegania występowaniu zachowań nieprawidłowych,
 • utrzymuje łatwo dostępne kanały do zgłoszenia zachowań nieprawidłowych w tym zachowań korupcyjnych i konfliktu interesów.

Pracownicy, w tym kadra zarządzająca, zobowiązaniu są do działania zgodnie z naszymi wartościami w tym m.in.: uczciwie, transparentnie i odpowiedzialnie. Dlatego realizując zasadę: zero tolerancji dla jakichkolwiek przejawów działań korupcyjnych w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej – zakazane są wszelkie formy działania o charakterze korupcyjnym w kontaktach pracowników z interesariuszami w tym w szczególności z partnerami biznesowymi i funkcjonariuszami publicznymi oraz innymi pracownikami. Nie akceptujemy żadnych działań lub nakłaniania do działania, wynikających z nadużycia pełnionej funkcji lub posiadanych uprawnień, dla niedozwolonych własnych korzyści w formie udzielania korzyści lub jej przyjmowania, bez względu na jej wartość. W szczególności:

 • zakazane jest obiecywanie lub przekazywanie jakichkolwiek korzyści,
 • zakazane jest nagabywanie, wymuszanie lub przyjmowanie jakichkolwiek korzyść,
 • zakazana jest płatna protekcja.

W sytuacji zaistnienia zachowania korupcyjnego lub potencjalnego zachowania korupcyjnego, każdy Intreresariusz CPK ma obowiązek dokonania zgłoszenia takiego zachowania zgodnie z Procedurą zgłaszania i wyjaśniania zachowań nieprawidłowych i ochrony sygnalistów korzystając z jednego z dostępnych kanałów do dokonywania zgłoszeń. W szczególności należy dokonać zgłoszenia:

 • w przypadku żądania udzielenia Korzyści ze strony funkcjonariusza publicznego,
 • w przypadku otrzymania, obdarowania lub próby obdarowania pracownika Spółki, korzyścią ze strony partnera biznesowego.

Drobne upominki i zaproszenia

Oferowanie i przyjmowanie przez pracowników Spółki drobnych upominków i zaproszeń jest dopuszczalne o ile czynność ta:

 • ma charakter grzecznościowy, zgodny z obowiązującymi zwyczajami i służy jedynie uprzejmości lub budowaniu pozytywnych relacji biznesowych,
 • w odniesieniu do konkretnego interesariusza i pracownika Spółki ma charakter sporadyczny,
 • nie wskazuje, że strona obdarowująca oczekuje czegoś w zamian,
 • nie ma na celu wywarcie negatywnego wpływu na obiektywizm obdarowanego i podejmowane przez niego decyzje,
 • dotyczy jedynie pracownika a nie jego najbliższej rodziny,
 • nie wywoła zakłopotania lub nie dotyczy drobnego upominku, który jest niestosowny lub nieodpowiedni,
 • wartość upominku lub zaproszenia nie przekracza 200zł brutto.

Identyfikacja i zarządzanie konfliktem interesów

Podstawową strategią Spółki w odniesieniu do Konfliktu interesów jest jego unikanie. Aby to było możliwe wszyscy pracownicy zobowiązani są do identyfikowania potencjalnego konfliktu interesów własnych i Spółki oraz zgłaszanie go do bezpośredniemu przełożonego w celu podjęcia odpowiednich działań (np. wyłączenia pracownika z procesu podejmowania decyzji, komisji przetargowej czy z kontaktów z partnerem biznesowym/funkcjonariuszem państwowym, przeniesienie pracownika, ograniczenie dostępu pracownikowi do dokumentacji, wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych w odniesieniu do działań danego pracownika, dodatkowy nadzór czy inne dodatkowe mechanizmy kontrolne – zarządzanie konfliktem interesów).

W sytuacji, kiedy Interesariusz CPK zidentyfikuje konflikt interesu pracownika jako rzeczywisty, czyli konflikt wystąpił lub występuje, zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia takiego konfliktu jako zachowanie nieprawidłowe zgodnie z Procedura zgłaszania i wyjaśniania zachowań nieprawidłowych i ochrony sygnalistów korzystając z jednego z dostępnych kanałów do dokonywania zgłoszeń.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.