Wersja językowa
pl

Zachowanie nieprawidłowe – formularz

ZACHOWANIE NIEPRAWIDŁOWE – FORMULARZ

Poniższy formularz służy wyłączenie do zgłaszania Zachowań nieprawidłowych czyli zachowań niezgodnych z wewnętrznymi regulacjami CPK oraz przepisami powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, m.in. Korupcja, Konflikt interesów, Mobbing, Molestowanie, Molestowanie seksualne, Dyskryminacja, Nierówne traktowanie pracowników w zatrudnieniu, popełnienie Czynu zabronionego lub naruszenia dóbr osobistych Pracownika. Zachowaniem nieprawidłowym jest także przyczynienie się Pracownika do powstania lub kontynuowania Zachowań nieprawidłowych oraz jakikolwiek odwet na Sygnaliście za dokonanie zgłoszenia.

Upuść pliki tutaj lub
Akceptowane typy plików: jpg, gif, png, pdf, Maks. rozmiar pliku: 10 MB.