Wersja językowa
pl

Zachowanie nieprawidłowe - formularz

Poniższy formularz służy wyłączenie do zgłaszania Zachowań nieprawidłowych czyli zachowań niezgodnych z wewnętrznymi regulacjami CPK oraz przepisami powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, m.in. Korupcja, Konflikt interesów, Mobbing, Molestowanie, Molestowanie seksualne, Dyskryminacja, Nierówne traktowanie pracowników w zatrudnieniu, popełnienie Czynu zabronionego lub naruszenia dóbr osobistych Pracownika. Zachowaniem nieprawidłowym jest także przyczynienie się Pracownika do powstania lub kontynuowania Zachowań nieprawidłowych oraz jakikolwiek odwet na Sygnaliście za dokonanie zgłoszenia.