Wersja językowa
pl

PREFEROWANY OBSZAR LOKALIZACJI PORTU SOLIDARNOŚĆ

O preferowanej lokalizacji

Wynikiem długotrwałych i wielowymiarowych prac przeprowadzonych przez naszych inżynierów,
we współpracy z międzynarodowymi ekspertami, określony został preferowany obszar przyszłego Portu Solidarność. Obszar powstał w rezultacie analizy wielokryterialnej, w której zostało uwzględnionych 10 niezależnych kryteriów w tym m.in.  biznesowe, techniczne, a przede wszystkim społeczne i środowiskowe.

Dzięki zastosowaniu kryteriów społecznych uniknęliśmy ingerencji w tereny najliczniej zamieszkałe, omijając cmentarze, obiekty sakralne, zabytkowe i ważne z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Wybrany preferowany obszar lokalizacji uwzględnia również kryteria środowiskowe związane z oddziaływaniem hałasu lotniczego i odsunięcie się w miarę możliwości od istniejących cieków wodnych. Preferowany obszar lokalizacji zapewnia także integrację z pozostałymi inwestycjami, w tym z planowanymi liniami kolejowymi i drogami.

Wyznaczona preferowana lokalizacja Portu Solidarność zajmuje północno-zachodnią część terenu objętego rozporządzeniem obszarowym. Jest ograniczona od północy miejscowościami Szymanów i Kaski, a od wschodu ul. Południową w Starej Pułapinie. Obejmuje swoim zasięgiem 40,81 km2 terenu, na którym znajdują się – częściowo lub w całości – następujące miejscowości:

  • Buszyce (w całości), Drybus (w całości), Kaski (częściowo), Nowa Pułapina (częściowo), Strumiany Dolne i Górne (w całości) oraz Wyczółki (w całości) na terenie gminy Baranów,
  • Elżbietów (częściowo), Maurycew (w całości), Pawłówek (częściowo), Skrzelew (w całości), Szymanów (częściowo) i Szymanów SHRO (częściowo) na terenie gminy Teresin,
  • Duninopol (w całości), Janówek (częściowo), Nowy Drzewicz (częściowo), Nowy Oryszew (częściowo), Oryszew-Osada (częściowo), Podbuszyce (w całości), Podoryszew (w całości), Stara Wieś (w całości) i Stary Drzewicz (częściowo) na terenie gminy Wiskitki. 

Na powyższym obszarze znajduje się ok. 3800 nieruchomości, z ok. 520 budynkami mieszkalnymi.

Obszar ten jest przedmiotem dalszych analiz, a w przyszłym roku zostanie uszczegółowiony. Następnie konkretny obszar pod planowane lotnisko zostanie zaprezentowany w ramach procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co planowane jest na trzeci kwartał 2022 r.

Ostateczna decyzja o lokalizacji Portu Solidarność zostanie określona w wyniku uzyskania przez spółkę CPK decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co według planowanego harmonogramu nastąpi na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2023 r., oraz w wyniku decyzji lokalizacyjnej, spodziewanej w trzecim kwartale 2023 r. Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej przystąpimy do procesu pozyskiwania tych nieruchomości, które do tego momentu nie będą jeszcze w posiadaniu spółki, drogą wywłaszczeń za odszkodowaniem.

Zapraszamy do kontaktu

1) Za pośrednictwem infolinii dla mieszkańców,
pod numerem telefonu 539 188 404, która jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00,

2) Za pomocą poczty elektronicznej wysyłając korespondencję na adres [email protected].

Zapraszamy do Programu Dobrowolnych Nabyć

Zapraszamy Państwa do przystąpienia do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN), aby skorzystać z możliwości dobrowolnej sprzedaży nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej. Do tej pory do Programu zgłosiło się ponad 200 właścicieli z Państwa sąsiedztwa, a pierwsze transakcje mamy już za sobą.

Wraz z przystąpieniem do Programu Dobrowolnych Nabyć będą mogli Państwo skorzystać z wielu świadczeń zapisanych w Programie, w tym uzyskać wsparcie na każdym etapie jego realizacji,
obejmujące m.in. bezpłatną obsługę prawną (np. w celu uregulowania statusu prawnego nieruchomości), organizację i sfinansowanie przeprowadzki, konsultacje wspierające rozwój zawodowy lub przebranżowienie, a także kursy i szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat PDN znajdą Państwo na stronie internetowej www.twojpdn.pl
lub pod numerem telefonu 539 188 404.

W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć będą Państwo mieli możliwość użytkowania dotychczasowej nieruchomości również po transakcji sprzedaży, w wybranych przypadkach aż do rozpoczęcia prac budowlanych.

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.