Wersja językowa
pl

Lokalizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego

Dziękujemy  za  udział  w  konsultacjach  społecznych

Spółka CPK przygotowała wariant inwestorski Centralnego Portu Komunikacyjnego, który będzie elementem wniosku o decyzję środowiskową. Ten etap został zapowiedziany w grudniu ubiegłego roku, kiedy zaprezentowano preferowany obszar lokalizacji CPK na terenie części gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki.

Prezentując wariant inwestorski wraz z dwoma wariantami alternatywnymi, spółka CPK wykonuje kolejny duży krok w ramach przygotowań do budowy lotniska wraz z węzłem kolejowo-drogowym i wywiązuje się z ze złożonej mieszkańcom obietnicy.

Wybór wariantu inwestorskiego CPK odbywał się na podstawie analizy wielokryterialnej uwzględniającej takie elementy jak m.in.: integracja lotniska z koleją, efektywność techniczna i operacyjna infrastruktury, preferencje pasażerskie (tzw. passenger experience), wydatki inwestycyjne, łatwość realizacji robót budowlanych dla kolei i lotniska, wpływ robót budowlanych na otoczenie i środowisko, uwarunkowania dotyczące nabywania gruntów, wpływ społeczny i zakładana przydatność planowanych rozwiązań w przyszłości (tzw. future-proofing), czyli dalszą możliwość rozbudowy, aby uniknąć ograniczeń jakie są obecne m.in. na Lotnisku Chopina.

Z czego składa się przedsięwzięcie?

zakres planowanej inwestycji, dla której spółka Centralny Port Komunikacyjny będzie ubiegała się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej) wchodzą:

  1. Lotnisko z dwoma drogami startowymi (długości każdej DS: 3 800 m);
  2. Węzeł kolejowy – łączący obszar lotniska z istniejącymi i planowanymi do wybudowania liniami kolejowymi;
  3. Drogi – łączące obszar lotniska z istniejącą infrastrukturą drogową;
  4. Inne elementy np. linie elektroenergetyczne, sieć wodociągowa, infrastruktura wspierająca itd.

Wariant inwestorski przedsięwzięcia znajduje się na terenie 9 gmin: Baranów, Grodzisk Mazowiecki i Jaktorów (pow. grodziski), Nowa Sucha i Teresin (pow. sochaczewski), Błonie (pow. warszawski zachodni) oraz Radziejowice, Wiskitki i Żyrardów (pow. żyrardowski), z czego w minimalnym zakresie dla Błonia (łącznica węzła kolejowego), Nowej Suchej (przełożenie linii wysokiego napięcia), Radziejowic (łącznica węzła kolejowego i bocznica kolejowa) i Żyrardowa (łącznica węzła kolejowego).

Komponenty Przedsięwzięcia na tle podziału administracyjnego

Obszar, na którym rozważane są warianty planowanego portu lotniczego to w dużej mierze tereny rolnicze ze zdecydowaną przewagą gruntów ornych. W południowej części obszaru, gdzie analizowane są nowe kolejowe połączenia portu lotniczego z funkcjonującą i projektowaną siecią kolejową, znajdują się duże kompleksy leśne. Warianty planowanego portu lotniczego znajdują się poza cennymi obszarami chronionymi.

Zobacz wariant inwestorski na mapie interaktywnej

(Legenda  i  wybór  warstw  do  wyświetlenia  dostępne  po  naciśnięciu  >>  w  lewym  górnym  rogu  mapy)
 

Dobrowolne konsultacje społeczne

W dniach 15 czerwca – 7 lipca 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne w ramach prac nad przygotowaniem raportu oddziaływania na środowisko do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

W konsultacjach można było wziąć udział składając swoje uwagi za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. Pozyskane uwagi posłużą przygotowaniu raportu oceny oddziaływania na środowisko dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W trakcie konsultacji zostały dodatkowo uruchomione punkty konsultacyjne, czynne w godz. 10:00-18:00, w których mieszkańcy mogli z pomocą asystenta wprowadzić swoje uwagi bezpośrednio do formularza konsultacyjnego. Punkty zostały wybrane w największych miejscowościach obszaru:

Raport OOŚ dla CPK. Podsumowanie konsultacji społecznych

Ustawowe konsultacje społeczne dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko zostaną przeprowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ), po złożeniu przez spółkę CPK wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, co jest planowane w III kwartale tego roku

Dlaczego przygotowujemy wniosek o decyzję środowiskową?

Decyzja środowiskowa to bardzo istotny element i krok naprzód w ramach procesu inwestycyjnego. Na jej podstawie inwestor może ubiegać się o uzyskanie kolejnych  wymaganych decyzji administracyjnych, np. decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.

Decyzja środowiskowa wydawana jest przez RDOŚ na podstawie wyników postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym analizy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Definiuje ona warunki przyszłej realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Określa sposób, w jaki należy projektować i realizować inwestycję tak, żeby zapewnić poszanowanie zasobów środowiska naturalnego oraz uniknąć, a tam, gdzie nie będzie to możliwe, zminimalizować uciążliwości i skalę oddziaływania.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.