Wersja językowa
pl

Inwestycje Kolejowe

Kluczowym elementem Programu CPK, mającego na celu stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu transportowego kraju, jakim jest m.in. „Polska w 100 minut”, są inwestycje w rozbudowę infrastruktury kolejowej:

  • węzeł kolejowy zintegrowany z nowym lotniskiem centralnym CPK,
  • krajowa sieć Kolei Dużych Prędkości (KDP),
  • połączenia dalekobieżne i regionalne, mające na celu znaczące poprawienie dostępu do nowoczesnej komunikacji zbiorowej obszarów wykluczonych transportowo.

Centralny Port Komunikacyjny wraz z Ministerstwem Infrastruktury, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Urzędem Transportu Kolejowego realizuje projekt Horyzontalnego Rozkładu Jazdy. Dzięki niemu połączenia kolejowe, realizowane z wykorzystaniem nowych i istniejących linii kolejowych, będą dobrze zaplanowane i stworzą spójny system zapewniający cykliczność i łatwe przesiadki. Szybkie dalekobieżne pociągi będą skoordynowane ze składami regionalnymi, dzięki czemu komunikację odpowiadającą potrzebom transportowym uzyskają wszystkie rejony kraju.

Priorytetem inwestycji kolejowych CPK pozostaje tzw. igrek (linia KDP “Y”), łączący Warszawę oraz Łódź z Poznaniem i Wrocławiem, na którym pociągi będą osiągać prędkość 300-320 km/h. Cały 480-kilometrowy projekt będzie budowany etapami. Jako pierwszy, wraz z uruchomieniem nowego lotniska centralnego 37 km od Warszawy w 2032 roku, zostanie oddany do użytkowania odcinek Warszawa – CPK – Łódź. W 2035 roku zostanie zakończona budowa całej linii, uzupełniona o odcinki Łódź – Wrocław i Sieradz – Poznań.

Dzięki przyjętym zmianom możliwa będzie realizacja celu „Polska 100 minut”, a nowa infrastruktura kolejowa zapewni lepszą integrację Polski z krajami Europy Środkowej i Zachodniej. Nowe i modernizowane przez PKP PLK linie kolejowe zapewnią dojazd z Warszawy do największych miast w kraju, m.in.  takich jak Białystok, Lublin, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań czy Wrocław w ok. 1 godzinę 40 minut.

Równocześnie Spółka rozpoczyna prace mające na celu ewaluację dotąd analizowanych, jak i nowo proponowanych korytarzy linii kolejowych w zakresie m.in. spodziewanej liczby pasażerów, ruchu pociągów i parametrów technicznych. Planowane analizy nie obejmą linii „igrek” (Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań), która – stanowiąc priorytet inwestycyjny spółki – będzie przygotowywana do realizacji w pierwszej kolejności.

Ewaluacja będzie podstawą do podejmowania kolejnych decyzji dotyczących kierunków i priorytetów inwestycyjnych w zakresie rozwoju krajowej infrastruktury kolejowej i zostanie poprzedzona analizami bazującymi na nowoczesnych narzędziach analitycznych oraz twardych danych. Działania te będą uwzględniały m.in. potrzeby transportowe ośrodków regionalnych, położenie linii na ciągach europejskich, stopień zaawansowania projektów oraz dostępność i realność realizacji ewentualnych alternatywnych rozwiązań. Prace będą prowadzone we współpracy z PKP PLK, przy udziale interesariuszy branżowych i samorządowych, a ich zakończenie planowane jest na koniec 2025 r.