Wersja językowa
pl

CPK RAILWAY STANDARDS

TECHNICAL STANDARDS
DETAILED TECHNICAL CONDITIONS FOR THE CONSTRUCTION OF THE RAILWAY INFRASTRUCTURE OF THE CPK – DESIGN GUIDELINES
– VERSION 3. 0

In the event of any discrepancy between the Polish and English language versions, the Polish version is binding. Link to Polish version of the Technical Standards: : Szczegółowe warunki techniczne dla budowy infrastruktury kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego – Wytyczne projektowania – Centralny Port Komunikacyjny – CPK