Wersja językowa
pl

Szczegółowe warunki techniczne dla budowy infrastruktury kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego – Wytyczne projektowania

Warunki ponownego wykorzystywania

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA

1. Informacje i materiały zawarte w plikach udostępnionych przy pomocy niniejszej strony są przedmiotem praw własności intelektualnej, w szczególności są chronione prawem autorskim.

2. Powołując się na informacje i materiały zawarte w plikach udostępnionych przy pomocy niniejszej strony należy wskazać ich źródło, np. w następujący sposób:

„Standardy techniczne. Szczegółowe warunki techniczne dla budowy infrastruktury kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego – wytyczne projektowania”, wykonane przez Instytut Kolejnictwa na zlecenie spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Warszawa, grudzień 2023.

3. Informacje i materiały zawarte w plikach udostępnionych przy pomocy niniejszej strony mają jedynie charakter poglądowy. Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Informacje i materiały zawarte w plikach udostępnionych przy pomocy niniejszej strony.

Standardy Techniczne wersja 3.0.0

Data publikacji: 15.01.2024