Wersja językowa
pl

Program Dobrowolnych Nabyć

Podstawowe zasady, na których opiera się Program Dobrowolnych Nabyć, czyli program pozyskiwania ziemi pod Port Solidarność,  to: dobrowolność po obu stronach transakcji i transparentność procedury – oczywiście, przy zagwarantowaniu sprzedającym poufności dotyczącej konkretnych procesów negocjacyjnych. Wartość każdej nieruchomości będzie określana przez niezależnych rzeczoznawców w oparciu o operaty szacunkowe.

W ramach Programu spółka będzie nabywać nieruchomości z obszaru położonego na zachód od Warszawy, leżące między miastami Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki i Sochaczew. Teren ten ograniczają: od południa autostrada A2,od zachodu droga krajowa nr 50, od północy wieś Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu - rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów.

 

Adresatami Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) są wszyscy właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości ze wskazanego powyżej obszaru, który na poniższej oglądowej mapie został zawarty w obrębie niebieskiej linii.

Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Programie powinna zaznaczyć, czy jest zainteresowana jedynie sprzedażą swojej nieruchomości, czy również jej zamianą, a jeśli tak, to jakie nieruchomości leżą w granicach jej zainteresowań.

Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie przyszłej budowy będą mogli bowiem również zamienić je na inne, znajdujące się obecnie w zasobach Skarbu Państwa, w tym:

  • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR),
  • Lasów Państwowych,
  • Agencji Mienia Wojskowego (AMW),
  • Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN),
  • starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.

Dzisiaj w tym celu brane są pod uwagę nieruchomości Skarbu Państwa  położone na terenie  47 powiatów (32 powiatów z Mazowsza i 15 z województwa łódzkiego). Zamiana nieruchomości może nastąpić albo na  nieruchomość o podobnej lub tożsamej funkcji oraz nie mniejszej powierzchni i nie mniejszej przydatności w zakresie produkcji rolnej lub leśnej oraz nie mniejszej wartości, albo na nieruchomość o innej funkcji i nie mniejszej wartości (również budynkową albo lokalową).

Formularz zgłoszenia do udziału w PDN

Zgłoszenia Adresatów (właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości ze wskazanego obszaru) do Programu można kierować przesyłając wypełniony formularz:

mailem na adres: [email protected],

lub tradycyjną pocztą na adres: Centralny Port Komunikacyjny,  Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa - z dopiskiem: Program Dobrowolnych Nabyć.

Każdy Adresat zgłaszający się w ramach Programu otrzyma od CPK odpowiedź.

POBIERZ FORMULARZ

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.