Wersja językowa
pl

Otoczenie inwestycji

Społeczności lokalne, ”małe ojczyzny”, samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, inne lokalne instytucje publiczne, lokalne organizacje pozarządowe, biznes, to kluczowi partnerzy CPK. Współtworzą dziś społeczno-gospodarcze życie przyszłych obszarów inwestycji: lotniskowej, kolejowych i drogowych, zaś wkrótce staną się beneficjentami sąsiedztwa nowobudowanej infrastruktury transportowej.

Dobrosąsiedzka współpraca z otoczeniem inwestycji związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym to priorytetowe założenie projektu. Trwające obecnie analizy, służące określeniu dokładnego położenia inwestycji lotniskowej, kolejowych i drogowych pozwolą precyzyjnie osadzić projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego w przestrzeni. Zacieśnienie współpracy z partnerami społecznymi i samorządowymi będzie postępować wraz z kolejnymi etapami prac lokalizacyjnych. Osadzanie infrastruktury w przestrzeni pozwoli odpowiedzieć na pytanie, które miejscowości będą podlegały bezpośredniemu oddziaływaniu budowy, a następnie eksploatacji lotniska, sieci kolejowej i drogowej.

Port lotniczy oraz prawie 1.800 km linii kolejowych a także nowe drogi funkcjonalnie powiązane z lotniskiem, zmienią oblicze transportowe Polski i wpłyną na zwiększenie mobilności Polaków. Odegrają także istotną rolę w ożywieniu społecznym i gospodarczym miast i wsi, które dziś mają ograniczony dostęp do nowoczesnej infrastruktury transportowej. Włączenie do krwiobiegu sieci transportowej to bardzo silny bodziec rozwojowy oddziałujący na bliższe i dalsze otoczenie regionu. Będziemy ściśle współpracować z samorządami lokalnymi, wspólnie dbając o to, by rozwój przebiegał w sposób skoordynowany i korzystny dla obecnych i przyszłych mieszkańców.

Inwestycje związane z budową lotniska przesiadkowego wpłyną na dynamiczny rozwój obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego między miastami: Sochaczew, Błonie, Grodzisk Mazowiecki oraz Żyrardów. Zmieni się także otoczenie poszczególnych stacji kolejowych lokalizowanych lub rozbudowanych w związku z budową dziesięciu szprych kolejowych w ramach programu kolejowego CPK. Duży dworzec kolejowy, zintegrowany z lotniskiem oraz poszczególne stacje kolejowe rozsiane po Polsce pozwolą nie tylko na integrację transportową kraju. Każda z nich stanie się nowym silnym ośrodkiem lokalnego rozwoju przyciągającym inwestycje oraz nowych mieszkańców, stanowiących wyzwanie związane z rozwojem usług publicznych. Spółka będzie w tym względzie odpowiedzialnym partnerem samorządów lokalnych.

Rada Społeczna

Rada Społeczna doradza w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych.

Więcej

Kontakt

Rafał Garpiel
Pełnomocnik Zarządu ds. relacji
z otoczeniem inwestycji

+48 882 350 370

Wyślij e-mail

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.