Wersja językowa
pl

Pasażerski Model Transportowy

Spółka CPK opracowała Pasażerski Model Transportowy (PMT) i sieciową prognozę ruchu pasażerskiego w Polsce, uwzględniającą transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Wyniki sieciowej prognozy ruchu wskazują, że realizacja CPK i inwestycji Programu Kolejowego CPK pozwoli na zwiększenie oferty przewozowej i dwukrotny wzrost liczby pasażerów w pociągach dalekobieżnych w Polsce.

Zgodnie z prognozą, po realizacji CPK można spodziewać się blisko 120 mln pasażerów kolei dalekobieżnej – 95 mln pasażerów w pociągach kategorii Intercity oraz 25 mln w pociągach kategorii regionalnych ekspresów. Dla porównania, w roku 2019 PKP Intercity S.A. przewiozła niespełna 49 mln pasażerów. Tylko na kluczowym odcinku sieci kolejowej – łączącym Warszawę z Centralnym Portem Komunikacyjnym – podróżować będzie blisko 65 tysięcy pasażerów dziennie – to więcej, niż obecnie przemieszcza się autostradą A2 na zachód od Warszawy. Nowa infrastruktura kolejowa pozwoli zapewnić bardzo dobrą dostępność nowego portu lotniczego – nawet do 40% osób z niego korzystających będzie dojeżdżać koleją.

Program kolejowy CPK zakłada realizację do 2034 r. łącznie 1981 km linii kolejowych w ramach 12 ciągów kolejowych. Nowe linie kolejowe będą wykorzystywane do obsługi przede wszystkim pociągów dalekobieżnych, w tym kolei dużych prędkości, jak również przez pociągi regionalne z gęstszą siatką zatrzymań oraz – na wybranych odcinkach – przez ruch towarowy.

Czym jest Pasażerski Model Transportowy?

Do wykonania prognoz wykorzystano Pasażerski Model Transportowy, który jest 4-stopniowym modelem międzygałęziowym, a więc obejmującym różne środki transportu co daje możliwość uwzględniania ich komplementarności. Z drugiej strony, pozwala na analizy konkurencyjności  transportu kolejowego wobec transportu drogowego czy też lotniczego. Dzięki temu, istotną cechą modelu jest możliwość analizy przepływów pasażerskich w transporcie zbiorowym w porównaniu z prognozowanym natężeniem indywidualnego ruchu drogowego. Pasażerski Model Transportowy został zbudowany w środowisku PTV VISUM, które jest wykorzystywane przez wielu wiodących przewoźników i zarządców infrastruktury (m.in.: w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii). Prace zostały zrealizowane wspólnie przez ekspertów Databout (dawniej WYG International) oraz CPK i koncentrowały się na znaczącej rozbudowie modelu opracowanego uprzednio w PKP PLK S.A.

Pasażerski Model Transportowy uwzględnia różne środki transportu, w tym ruch indywidualny na drogach, przewozy autobusowe i ruch lotniczy. Pozwala to na wiarygodną i spójną dla całego obszaru Polski prognozę zmian, jakie przyniesie realizacja inwestycji związanych z budową CPK. Dzięki temu, rozwiązania techniczne przygotowywane przez CPK będą „szyte na miarę” – dostosowane do przyszłych potrzeb transportowych. Prezentowane podejście do prognoz daje także solidną podstawę do aplikowania o środki UE. Zwiększenie liczby osób podróżujących koleją wskazuje, że inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego wpisują się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Realizowane przez CPK prace prowadzone są przy zachowaniu spójności z prognozami ruchu wykonywanymi przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dzięki możliwości prognozowania liczby pasażerów na liniach i stacjach kolejowych czy określania liczby pociągów wymaganych do obsługi zapotrzebowania na przewozy, model pozwala porównywać różne scenariusze rozwoju systemu transportowego umożliwiając wybór najlepszych wariantów inwestycyjnych, co będzie wykorzystane w pracach nad studiami techniczno-ekonomiczno-środowiskowymi dla poszczególnych inwestycji. W toku prac nad PMT w modelu uwzględniono infrastrukturę transportu lotniczego, wraz z projektowanym portem między Warszawą i Łodzią, nowe linie kolejowe w ramach Programu Kolejowego CPK oraz połączenia drogowe niezbędne do obsługi lotniska. Ponadto, model został zasilony informacjami o innych planach rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej przewidzianych do realizacji w ciągu najbliższych lat.

Sieciowa prognoza ruchu wskazuje na znaczenie inwestycji realizowanych przez spółkę CPK dla likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. Budowa nowych linii kolejowych na obszarach dotychczas pozbawionych dogodnych połączeń pozwoli na wzrost atrakcyjności transportu kolejowego i zwiększenie liczby osób podróżujących po całej sieci kolejowej w Polsce. W najbliższym czasie planowane jest dalsze uszczegółowienie prognoz dla ruchu regionalnego o nowe założenia, w tym m.in. uwzględniające program Kolej Plus.

Kto może korzystać z PMT?

CPK udostępnia nieodpłatnie:

  • Raport techniczny szczegółowo opisujący zawartość modelu i sposób jego budowy.
  • Pasażerski Model Transportowy wraz z procedurami i zawartymi danymi

Model może być wykorzystywany przez zainteresowane instytucje takie jak: jednostki samorządu terytorialnego, profesjonalne podmioty (firmy konsultingowo-projektowe), przewoźnicy kolejowi czy organizatorzy transportu dla potrzeb planistycznych. W szczególności uwzględnienie uwarunkowań kolejowych zawartych w PMT w działalności planistycznej pozwoli na zharmonizowanie działań służących dla rozwoju transportu.

Udostępnienie Pasażerskiego Modelu Transportowego wymaga zawarcia umowy licencyjnej z CPK.

W przypadku chęci otrzymania któregoś ze wskazanych zbiorów prosimy o przesłanie informacji mailowej na adres [email protected] ze wskazaniem przedmiotu zainteresowania i celu jego zastosowania.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.