Wersja językowa
pl

Analizy Ove Arup

Analiza lokalizacyjna Ove Arup, czyli dlaczego budowa lotniska planowana jest w Baranowie

Podczas posiedzenia Rady Społecznej 21 lipca 2020 roku przedstawiliśmy wybrane elementy analizy lokalizacyjnej CPK, która została wykonana w latach 2017-2018 przez firmę Ove Arup w ramach opracowania: Studium Lokalizacyjne dla Projektu CPK.

Przedstawienie szczegółów analizy Arup wskazujących orientacyjną lokalizację CPK było jednym z postulatów zgłaszanych przez Radę Społeczną.

Analiza lokalizacyjna została przeprowadzona w kilku etapach:

kryteria brzegowe

W pierwszym etapie określono kryteria brzegowe nowego portu przesiadkowego przyjęte do wstępnej fazy analiz:

 • Odległość od centrum Warszawy – do 50 km;
 • Lokalizacja względem obszarów ciążenia populacji – w kierunku południowo-zachodnim od Warszawy;
 • Optymalny poziom rozwoju infrastruktury transportowej;

W efekcie zawężono obszar dalszych poszukiwań do obszaru zlokalizowanego w promieniu 50 km od centrum Warszawy, po zachodniej stronie Wisły.

wykluczenie terenów niezdatnych

W kolejnym kroku, za pomocą tzw. kryteriów screeningu, przystąpiono do wykluczania terenów niezdatnych do realizacji inwestycji znajdujących się już na obszarze wyznaczonym w pierwszym kroku. Wzięto pod uwagę między innymi:

 • Obszary ochrony przyrody (parki narodowe, obszary Natura 2000, rezerwaty);
 • Inne uwarunkowania środowiskowe (rzeki, zbiorniki wodne, tereny zalewowe);
 • Gęstość zaludnienia (wykluczono z analiz tereny, na których gęstość zaludnienia przekraczała 400 osób/km²);
 • Ukształtowanie terenu (wykluczono obszary charakteryzujące się dużym udziałem spadków terenu powyżej 3%);
 • Obszary ograniczenia operacji lotniczych (np. poligony wojskowe, przestrzeń powietrzną nad Puszczą Kampinoską).

obszary spełniające kryteria

Określenie warunków brzegowych i kryteriów screeningu pozwoliło na wykluczenie obszarów niezdatnych do realizacji CPK. Tym samym analiza wskazała na trzy obszary spełniające kryteria:

 • Baranów (obszar o łącznej powierzchni ok 145 km² charakteryzujący się niewielką deniwelacją i niską gęstością zabudowy. Lokalizacja znajduje się w optymalnym transportowo miejscu – między głównymi liniami kolejowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2);
 • Grodzisk Mazowiecki (obszar o powierzchni ok 55 km² charakteryzujący się niewielką deniwelacją, występowaniem licznych, równomiernie rozsianych miejscowości oraz dużym udziałem lasów. Obszar otoczony jest jednak gęsto zaludnionymi terenami);
 • Grójec (obszar o powierzchni ok  54 km² charakteryzujący się niewielką deniwelacją i niską gęstością zabudowy oraz zaludnienia. Położony z dala od większych miejscowości)

uszczegółowienie lokalizacji

Kolejnym krokiem analizy było uszczegółowienie lokalizacji, a przede wszystkim wskazanie orientacji dróg startowych lotniska. Głównym kryterium branym pod uwagę na tym etapie optymalizacji było oddziaływanie akustyczne na okoliczne miejscowości.

Analizowano dwie potencjalne lokalizacje CPK obejmujące gminę Baranów: Baranów A i B (obie na północny wschód od węzła Wiskitki łączącego drogę krajową nr 50 i autostradę A2). Dla obszarów Grodzisk i Grójec wskazano po jednej potencjalnej lokalizacji.

Ostatnim etapem było przeprowadzenie tzw. analizy wielokryterialnej. Wykazała ona przewagę lokalizacji Baranów B nad pozostałymi wariantami.

 W 2017 r. została opublikowana Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny, która stawiała szereg wymagań dla inwestycji CPK. Wskazane lokalizacje Baranów A i B nie spełniały wymogu dojazdu koleją do centrum Warszawy w granicach 15 minut, dlatego został opracowany aneks, w ramach którego zostały zaprezentowane dodatkowe warianty C i D, przesunięte ok. 7 km na wschód, w stronę Warszawy, odpowiednio względem wariantów B i A.

Obszar do dalszych analiz, opracowany przez Spółkę CPK na podstawie materiałów wypracowanych w Analizie Lokalizacyjnej, który zawiera w sobie warianty lokalizacji A, B, C, D, posłuży do:

 • analiz specjalistycznych (np. meteorologicznych)
 • wyznaczenia obszaru inwentaryzacji
 •  przeprowadzenia badań preferencji nieruchomościowych
 • przeprowadzenia dobrowolnych nabyć nieruchomości

Obszar ten będzie także brany pod uwagę przez konsultantów, w tym tzw. Master Plannera. Na bazie obszaru do dalszych analiz zostanie wyłoniony docelowy obszar inwestycji lotniskowych obejmujących około połowy powierzchni pierwotnego obszaru.

Warianty z Analizy Baranów A, B, C, D na tle obszaru do dalszych analiz. Prezentowana orientacja dróg startowych względem siebie ma charakter orientacyjny.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.