Wersja językowa
pl

Grupa Kapitałowa CPK

Grupa Kapitałowa CPK:

  • skupia kompetencje, wiedzę i doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową oraz infrastrukturą towarzyszącą;
  • zwiększa ochronę jednej z kluczowych inwestycji gospodarczych Polski poprzez konsolidację krajowego rynku lotniczego i współtworzenie wiodącej grupy lotniskowej w Europie Środkowo – Wschodniej;
  • wpływa na wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania oraz wartości spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CPK;
  •  stanowi stabilne oparcie dla sektora portów lotniczych w Polsce.

Grupę Kapitałową CPK tworzą:

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. – Spółka Skarbu Państwa powołana na mocy art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U.2018.1089) do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej.

CPK.Lotnisko Sp. z o.o. – podmiot powołany przez CPK w 2023 r., który będzie realizować zadania z obszaru lotniskowego związane z wybudowaniem oraz zarządzaniem infrastrukturą lotniskową.

CPK.Paliwa Sp. z o.o. – utworzona przez CPK w 2023 r., przeznaczona do realizacji zadań z obszaru zarządzania infrastrukturą paliwową.

Centrum WE Sp. z o.o. – od 2022 r. realizuje wyspecjalizowane usługi związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych oraz opracowań i opinii na potrzeby CPK.

Torpol S.A. – od ponad 30 lat zajmuje się kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej. Jeden z liderów branży, który zrealizował wiele projektów budowy i modernizacji odcinków najważniejszych linii kolejowych, będących krajową częścią paneuropejskich korytarzy transportowych. Spółka publiczna, notowana na GPW.

Torpol Oil&Gas Sp. z o.o. – spółka zależna Torpol S.A., specjalizuje się w kompleksowej realizacji budowy instalacji do oczyszczania i uzdatniania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz w budownictwie przemysłowym, głównie dla branży energetycznej, chemicznej i petrochemicznej, rozwija kompetencje w zakresie instalacji wodorowych.

Polskie Porty Lotnicze S.A. – spółka, w której CPK objęła 100% akcji w ramach realizacji Ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. To wiodący podmiot w obszarze lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. Poprzez swoją grupę kapitałową zarządza regionalnymi portami lotniczymi w Polsce, a także posiada akcje lub udziały w innych podmiotach prawa handlowego świadczących usługi związane z branżą lotniskową.

Spółki zależne Polskich Portów Lotniczych S.A.:

WELCOME Airport Services Sp. z o.o. – największy agent handlingowy w Polsce pod względem liczby obsługiwanych przewoźników. Realizuje obsługę naziemną samolotów i pasażerów kilkudziesięciu linii lotniczych z całego świata.

„ACS” Sp. z o.o. – prowadzi działalność w obszarze utrzymania czystości, obsługi parkingów oraz ochrony fizycznej. Świadczy usługi na terenie Lotniska Chopina w Warszawie oraz Portu Lotniczego w Radomiu i w Rzeszowie.

Polish Airports Academy Sp. z o.o. – oferuje usługi w zakresie projektów HR, programów rozwojowych dla pracowników i kadry menadżerskiej, szkoleń oraz rekrutacji dla branży lotniczej i biznesu.

Airport Meteo Sp. z o.o. – prowadzi działalność w zakresie usług meteorologicznych dla podmiotów branży lotnictwa cywilnego. Wykonuje pomiary i obserwacje meteorologiczne, przygotowuje prognozy meteorologiczne, zajmuje się dystrybucją danych i informacji meteorologicznych i opracowywaniem danych klimatycznych.

PHZ Baltona S.A.funkcjonuje na rynku polskim od ponad 75 lat. Jest operatorem sklepów Duty Free, kawiarni oraz restauracji zlokalizowanych głównie na terenie portów lotniczych. Zajmuje się również zaopatrywaniem samolotów, statków i promów. Spółka posiada sześć spółek zależnych: Centrum Obsługi Operacyjnej sp. z o.o. (Polska), Baltona Shipchandlers sp. z o.o. (Polska), S.C. Gredy Company S.R.L. (Rumunia), Baltona France SAS (Francja), Baltona Duty Free Estonia OÜ (Estonia), Baldemar Holdings Limited (Cypr) – która posiada spółkę Flemingo Duty Free Ukraine LLC (Ukraina).

Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o. – funkcjonuje na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu od 1999 r. Prowadzi działalność w zakresie kompleksowej obsługi towarowego ruchu lotniczego, a także wynajmu powierzchni biurowych i magazynowych.

Casinos Poland Sp. z o.o. – powstała w 1989 r. i jest właścicielem oraz operatorem ośmiu kasyn w Polsce.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. – spółka powstała w 1996 r. i zarządza drugim pod względem liczby obsłużonych pasażerów portem lotniczym w Polsce . Spółka posiada dwie spółki zależne: MPL Services Sp. z o.o. oraz Kraków Airport Hotel Sp. z o.o.

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o.o. spółka powstała w 2007 r. i zarządza portem lotniczym zlokalizowanym w Jasionce koło Rzeszowa.

Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. – spółka powstała w 2001 r. i zarządza portem lotniczym zlokalizowanym w Poznaniu.

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. – od 2004 r. zarządza portem lotniczym zlokalizowanym na północny wschód od Goleniowa.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. – od 2012 r zarządza portem lotniczym, który pełni rolę regionalnego lotniska użytku publicznego, komplementarnego wobec Lotniska Chopina w Warszawie.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. – zarządza trzecim pod względem liczby obsłużonych pasażerów portem lotniczym w Polsce, położonym w gdańskiej dzielnicy Matarnia.

Port Lotniczy Wrocław S.A.zarządza portem lotniczym zlokalizowanym we Wrocławiu. Spółka posiada dwie spółki zależne: WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. oraz WRO Airport Development Sp. z o.o.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.zarządza Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Spółka posiada spółkę zależną GTL Service Sp. z o.o.

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. – zarządza portem lotniczym zlokalizowanym w Bydgoszczy.

Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o. – nie prowadzi działalności operacyjnej.