Wersja językowa
pl

FAQ

Preferowana lokalizacja Portu Solidarność

Co dla mnie oznacza znalezienie się w preferowanym obszarze lokalizacji Portu Solidarność?

Po określeniu preferowanego obszaru lokalizacji Portu Solidarność będą prowadzone dalsze prace mające na celu uszczegółowienie rozwiązań wewnątrz tego obszaru, oraz uszczegółowienie jego granic, które zostaną zaprezentowane w ramach procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej, a następnie w procedurze uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej. Przez ten czas mogą Państwo prowadzić swoją dotychczasową działalność, w tym realizować inwestycje lub inne prace utrzymaniowe. Jednocześnie zapraszamy do przystąpienia do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN), aby z wyprzedzeniem przygotować się do zmiany miejsca zamieszkania. Pracownicy spółki CPK zapewniają pełne wsparcie w kwestiach związanych z pozyskiwaniem nieruchomości, pomocy prawnej i pozostałych świadczeń, o których piszemy w liście.

Kiedy lokalizacja lotniska będzie ostateczna? Kiedy rozpoczną się wywłaszczenia?

Ostateczna lokalizacja Portu Solidarność zostanie potwierdzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Planujemy złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trzecim kwartale 2022 r. i uzyskać samą decyzję na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2023 r. Kolejnymi krokami będą zatwierdzenie planu generalnego lotniska i wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, co będzie oznaczało nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa w drodze wywłaszczenia. Zapraszamy do udziału w Programie Dobrowolnych Nabyć, w ramach którego uzyskają Państwo możliwość sprzedaży nieruchomości lub uzyskanie nieruchomości zamiennej, a także zawarcie w umowie sprzedaży możliwości użytkowania nieruchomości w wybranych przypadkach do rozpoczęcia prac budowlanych.

Czy wraz z ustaleniem lokalizacji lotniska zostanie zmienione „rozporządzenie obszarowe”? Czy spółka CPK będzie nadal wykupywała nieruchomości na większym obszarze niż potrzeby pod lotnisko?

„Rozporządzenie obszarowe”, które weszło w życie na przełomie lipca i sierpnia br., umożliwia realizację prac przygotowawczych dla inwestycji CPK, w tym do pomiarów niezbędnych przy przygotowaniu i realizacji inwestycji na obszarze znacznie większym niż sam obszar pierwokupu i Programu Dobrowolnych Nabyć. W związku z tym rozporządzenie zostanie utrzymane w mocy w obecnym kształcie. Docelowy obszar Portu Solidarność zostanie określony po uzyskaniu decyzji środowiskowej, zatwierdzeniu planu generalnego lotniska i po wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, spodziewanej w trzecim kwartale 2023 r.

Na jakich warunkach odbędą się wywłaszczenia? Słyszeliśmy, że ma się coś zmienić z wycenami nieruchomości?

Zgodnie z tym, co zapowiadał Pełnomocnik Rządu ds. CPK w lipcowym liście do mieszkańców, trwają prace legislacyjne projektu Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, który usunie główne wady obecnego systemu odszkodowawczego – oderwanie wysokości odszkodowania od wartości rynkowej nieruchomości (w przypadku niezabudowanych nieruchomości) oraz brak rekompensaty za szkody społeczne słuszne do wynagrodzenia. Dotychczasowa „zasada korzyści” zostanie zastąpiona wówczas regułą sprawiedliwości społecznej. Jej podstawowym założeniem jest zapewnienie słusznego charakteru odszkodowania, jak również równość podmiotów wywłaszczanych wobec prawa, szczególnie podczas wywłaszczania nieruchomości zamieszkałych. Projektowane zmiany będą dotyczyły wszystkich inwestycji celu publicznego, zarówno realizowanych przez Spółkę CPK, jak i pozostałych inwestorów.

Co z pozostałymi inwestycjami planowanymi przez CPK? Z nowymi liniami kolejowymi czy drogami?

Preferowany obszar lokalizacji Portu Solidarność nie uwzględnia inwestycji towarzyszących, tj. rozwiązania układu drogowego, infrastruktury dostarczania mediów, budynków logistycznych i związanego z obszarem tzw. Airport city. W najbliższym otoczeniu planowanego Portu Solidarność w trakcie przygotowania są inwestycje kolejowe – realizowane przez Spółkę CPK, w tym: › budowa nowej linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana, › budowa węzła kolejowego CPK oraz inwestycje drogowe – realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad: › budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. W najbliższym czasie zostaną zaplanowane spotkania konsultacyjne dla wyżej wymienionych inwestycji w ramach prac studialnych. Pozyskiwanie nieruchomości pod te inwestycje będzie się odbywało w ramach oddzielnych procesów.

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.