Wersja językowa
pl

Dr Filip Czernicki

Filip Czernicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej pełniący obowiązki Prezesa Zarządu CPK. Doktor nauk prawnych, radca prawny i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w prawie lotniczym, prawie spółek, prawie organizacji pozarządowych oraz zarządzaniu projektami i doradztwie biznesowym.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży lotniczej i zarządzaniu zespołami ludzkimi. Pracując w P.P. Porty Lotnicze zajmował się inicjowaniem, prowadzeniem oraz nadzorowaniem realizacji projektów strategicznych, takich jak: Chopin Airport City, rozbudowa Lotniska Chopina do przepustowości granicznej, przebudowa układu drogowego wokół Lotniska Chopina. Przez kilka lat pełnił funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Portu Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o., W okresie 2006-2012 był Pełnomocnikiem ds. uruchomienia lotniska w Modlinie. Nadzorował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem Strategii PPL oraz Planu Generalnego Lotniska Chopina. Przez wiele lat odpowiadał za wykonywanie polityki właścicielskiej oraz nadzór nad spółkami zależnymi w PPL. Prowadził analizy rynku potencjalnych inwestycji w sektorze lotniskowym i pozalotniczym oraz zarządzał portfelem projektów strategicznych w PPL.

Posiada certyfikat zarządzania projektami metodologii Prince2, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa lotniczego oraz edukacji prawnej.

Oprócz pracy zawodowej od wielu lat czynnie zaangażowany we współpracę z organizacjami społecznymi. Jest współtwórcą sieci studenckich poradni prawnych, aktywnie promuje  działania pro bono na rzecz potrzebujących.  Koordynator programów pro bono Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i członek Rady OIRP, koordynator pomocy bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy w ramach organizacji European Lawyers in Lesvos (ELIL), wieloletni Prezes Global Alliance for Justice Education.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną we współpracy z Universität Bonn.

Biegle posługuje się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.