Wersja językowa
pl

WNIOSEK O DECYZJĘ ŚRODOWISKOWĄ DLA CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO

W październiku br. zgodnie z harmonogramem spółka złożyła w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wniosek o tzw. decyzję środowiskową dla lotniska – Portu Solidarność. Wniosek wraz z całą dokumentacją zawiera m.in. obszerny, liczący 20 tysięcy stron raport oceny odziaływania na środowisko dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.

To kamień milowy inwestycji i jedno z najważniejszych dokonań spółki w 2022 roku. Dokument to efekt wielomiesięcznych, szczegółowych badań przyrodniczych prowadzonych w miejscu powstania i w najbliższym otoczeniu inwestycji. Istotny wkład w jego treść miały prace terenowe zespołu około 50 ekspertów i specjalistów z zakresu ochrony środowiska, m.in. botaników, ichtiologów, ornitologów, herpetologów, chiropterologów, akustyków, geologów i geodetów. Celem opracowania jest realizacja przedsięwzięcia w taki sposób, by jak najmniejszym stopniu wpływać na całe otoczenie, w tym lokalną społeczność.

W raporcie przewidziano szereg działań ochronnych, które pozwolą zapobiec lub zminimalizować skutki negatywnych odziaływań podczas prac przygotowawczych, budowy i eksploatacji całego przedsięwzięcia.

  •  ekrany akustyczne wzdłuż dróg wykorzystywanych w trakcie etapu budowy,
  • ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych na terenach zabudowanych,
  • stały nadzór przyrodniczy w okresie prowadzenia prac,
  • przeniesienie zinwentaryzowanych najcenniejszych gatunków roślin poza obszar przedsięwzięcia,
  • zapewnienie udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych, m.in. w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK,
  • bieżąca informacji o realizowanych pracach przygotowawczych,
  • zapobieganie kolizjom ptaków z samolotami (aktywne płoszenie przez ptaki łowcze i psy oraz tzw. zielony laser),
  • zasilanie pojazdów obsługi naziemnej lotniska paliwami bezemisyjnymi.

Kolejne etapy obejmą m.in. analizę formalną złożonej dokumentacji, a po wszczęciu postępowania przez RDOŚ – opiniowanie m.in. przez Wody Polskie i Głównego Inspektora Sanitarnego. Przepisy zakładają również w dalszej części postępowania udział mieszkańców, którzy będą mieli możliwość wyrażenia swoich opinii.
Dla mieszkańców z otoczenia inwestycji będzie to już kolejna taka możliwość, gdyż spółka CPK szeroko konsultuje wszystkie dotychczasowe posunięcia z lokalnymi społecznościami.

Do pobrania dla mieszkańców:

Potwierdzenie wpłynięcia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Raport oceny odziaływania na środowisko dla Przedsięwzięcia Budowa CPK wraz
z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania

Zobacz wariant inwestorski na mapie interaktywnej

(Legenda  i  wybór  warstw  do  wyświetlenia  dostępne  po  naciśnięciu  >>  w  lewym  górnym  rogu  mapy)
 

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.