Wersja językowa
pl

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 58 Łętownia – Rzeszów

Planowana linia kolejowa nr 58 Łętownia – Rzeszów jest istotnym elementem największego w Europie Środkowo-Wschodniej, wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego – Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej z ruchem mieszanym, przewidzianym nie tylko dla kolei dużych prędkości (KDP): do 250 km/h ale także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h.

Zadaniem firmy BBF Sp. z o.. wraz z konsorcjantami jest przeprowadzenie kompleksowych prac planistycznych umożliwiające w niedalekiej przyszłości rozpoczęcie budowy inwestycji CPK.

Dostępne dotąd warianty przebiegów będą weryfikowane i optymalizowane. Lista uwarunkowań projektowych jest bardzo rozbudowana i m.in. uwzględnia następujące obszary:

 • Koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • Potencjał przewozowy danego obszaru
 • Środowisko naturalne (parki narodowe, rezerwaty, natura 2000, pomniki przyrody....)
 • Zagospodarowanie terenu (istniejąca zabudowa, sieć drogowa, kolejowa, energetyczna...)
 • Ukształtowanie terenu
 • Zabytki nieruchome i archeologiczne
 • Strefy ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
 • Lokalizacje złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych oraz szkód górniczych
 • Lokalizacje terenów zagrożonych powodziami lub podtopieniami i ruchami masowymi ziemi
 • Uwagi zgłoszone na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
 • Warunki techniczne projektowana linii kolejowych

 

 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Ogólny plan konsultacji

 • sierpień - wrzesień 2021 roku - pierwsza tura konsultacji społecznych
 • I kwartał 2022 roku – druga tura konsultacji społecznych z wybranymi 4, zweryfikowanymi przebiegami linii kolejowej.
 • do sierpnia 2022 roku - rozpatrzenie uwag z ww. konsultacji i przedstawienie CPK rekomendowanego przebieg linii kolejowej numer 58 Łętownia – Rzeszów.
 • II połowa 2022 roku - wniosek o wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI W RAMACH PIERWSZEJ TURY

26.08 .2021  (czwartek)

godz. 15.00 - Głogów Małopolski - Miejsko Gminny Dom Kultury, sala nr 8, ul. K. Stefana Wyszyńskiego 12 (przy okazji sesji gminy)

27.08.2021  (piątek)

 godz. 16.00 - Rudnik Nad Sanem - Dom Kultury - Kino Rusałka, ul. Grunwaldzka 17

27.08.2021 (piątek)

 godz. 19.30 – Nowa Sarzyna - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni (adres: 37-312 Łętownia 286). - sala gimnastyczna

29.08.2021  (niedziela)

 godz. (11.30) - ok. 13.00 – Krasne - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem , Krasne 743

30.08.2021 (poniedziałek)

 godz. 16.00 – Kamień - Dom Seniora, Nowy Kamień 30B

30.08.2021  (poniedziałek)

godz. 19.30 – Jeżowe - Gminne Centrum Kultury, Jeżowe 236/2

31.08.2021 (wtorek)

godz. 16.00 – Sokołów Małopolski - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 5

31.08.2021 (wtorek)

godz. 19.30 – Czarna - Ośrodek Kultury w Medynia Głogowska (koło Ośrodka Garncarskiego, w budynku Domu Strażaka)

01.09.2021 (środa) 

godz. 16.00 – Rzeszów - Urban Lab, ul. 3 Maja 13.

01.09.2021 (środa)  

godz. 19.00 – Świlcza - Gminne Centrum Kultury ,Sportu i Rekreacji) w Trzcianie, Trzciana 353C

TERMINY SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI W RAMACH DRUGIEJ TURY

14.02.2022 (poniedziałek)

godz. 16.00 – Gmina Rudnik nad Sanem (spotkanie zdalne)

SPOTKANIE (LINK)

godz. 19.30 – Gmina Jeżowe (spotkanie zdalne)

SPOTKANIE (LINK)

15.02.2022 (wtorek)

godz. 16.00 – Gmina Kamień (spotkanie zdalne)

SPOTKANIE (LINK)

16.02.2022 (środa)

godz. 16.00 – Gmina Krasne (spotkanie zdalne)

SPOTKANIE (LINK)

godz. 19.30 – Gmina Czarna (spotkanie zdalne)

SPOTKANIE (LINK)

18.02.2022 (piątek)

godz. 16.00 – Miasto Rzeszów (spotkanie zdalne)

SPOTKANIE (LINK)

godz. 19.00 – Gmina Świlcza (spotkanie zdalne)

SPOTKANIE (LINK)

21.02.2022 (poniedziałek)

godz. 17.00 – Gmina Trzebownisko (spotkanie zdalne)

SPOTKANIE (LINK)

22.02.2022 (wtorek)

godz. 18.00 – Gmina Nowa Sarzyna (spotkanie zdalne)

SPOTKANIE (LINK)

23.02.2022 (środa)

godz. 18.00 – Gmina Sokołów Małopolski (spotkanie zdalne)

SPOTKANIE (LINK)

24.02.2022 (czwartek)

godz. 17.00 – Gmina Głogów Małopolski (spotkanie zdalne)

SPOTKANIE (LINK)
 

21.03.2022 (poniedziałek)

godz. 17.00 Rzeszów – Szkoła Podstawowa nr 6 sala gimnastyczna, ul. Rubinowa 4, Rzeszów

22.03.2022 (wtorek)

godz. 18.00 Nowa Sarzyna – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni, Łętownia 286

23.03.2022 (środa)

godz. 17.00 Sokołów Małopolski – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, Sokołów Małopolski

24.03.2022 (czwartek)

godz. 17.00 Trzebownisko – Dom Strażaka w Jasionce, Jasionka 591

KONTAKT

Prosimy o przekazywanie Państwa wątpliwości i pytań drogą mailową lub listowną do naszego biura – z uwzględnieniem tytułu „Studium LK58 – Łętownia – Rzeszów”:

BBF Sp. z o.o.

60-451 Poznań Dąbrowskiego 461

[email protected]

 

 

LINKI DO WARIATNÓW ARCGIS

Wariant 1: https://arcg.is/0OSyu0

Wariant 2: https://arcg.is/D9mjO

Wariant 3: https://arcg.is/0yf8vX

Wariant 4: https://arcg.is/1W8iPv

Materiały informacyjne

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.