Wersja językowa
pl

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 58 Łętownia – Rzeszów

Planowana linia kolejowa nr 58 Łętownia – Rzeszów jest istotnym elementem największego w Europie Środkowo-Wschodniej, wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego – Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej z ruchem mieszanym, przewidzianym nie tylko dla kolei dużych prędkości (KDP): do 250 km/h, ale także dla ruchu regionalnych ekspresów (do 160 km/h) oraz pociągów towarowych (do 120 km/h).

Zadaniem firmy BBF Sp. z o. wraz z konsorcjantami jest przeprowadzenie kompleksowych prac planistycznych umożliwiające w niedalekiej przyszłości rozpoczęcie budowy inwestycji CPK.

Lista uwarunkowań projektowych jest bardzo rozbudowana i m.in. uwzględnia następujące obszary:

 • Koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • Potencjał przewozowy danego obszaru
 • Środowisko naturalne (parki narodowe, rezerwaty, Natura 2000, pomniki przyrody…)
 • Zagospodarowanie terenu (istniejąca zabudowa, sieć drogowa, kolejowa, energetyczna...)
 • Ukształtowanie terenu
 • Zabytki nieruchome i archeologiczne
 • Strefy ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
 • Lokalizacje złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych oraz szkód górniczych
 • Lokalizacje terenów zagrożonych powodziami lub podtopieniami i ruchami masowymi ziemi
 • Uwagi zgłoszone na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
 • Warunki techniczne projektowana linii kolejowych

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

Ogólny plan konsultacji

 • sierpień - wrzesień 2021 roku - pierwsza tura konsultacji społecznych
 • luty - marzec 2022 roku – druga tura konsultacji społecznych z wybranymi 4, zweryfikowanymi przebiegami linii kolejowej
 • sierpień/wrzesień 2022 roku - rozpatrzenie uwag z ww. konsultacji i przedstawienie CPK rekomendowanego przebiegu linii kolejowej numer 58 Łętownia – Rzeszów
 • I kwartał 2023 roku - wniosek o wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych

LINKI DO WARIANTÓW

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Materiały informacyjne

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.