Wersja językowa
pl

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 58 Łętownia – Rzeszów – STEŚ

Szanowni Państwo,

z dużą satysfakcją informujemy, że został zakończony kolejny etap przygotowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego projektu Łętownia – Rzeszów.

Dbając o najwyższą jakość przygotowania projektu budowy nowej linii kolejowej podjęliśmy decyzję o jak najszerszym włączeniu do tego procesu interesariuszy projektu – kładąc szczególny nacisk na udział Mieszkańców gmin i miejscowości w przebiegu wyznaczonych wariantów linii oraz na udział Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w osobach Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Reprezentantów Rad Miast i Gmin.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i bardzo wielu godzinom merytorycznych dyskusji został wypracowany wariant inwestorski linii nr 58 oraz 632, który uzyskał aprobatę Pełnomocnika ds. CPK. Z przekonaniem możemy stwierdzić, że wychodząc naprzeciw wielu sugestiom i wnioskom Mieszkańców i Przedstawicieli JST, przygotowaliśmy wspólnie optymalny przebieg linii kolejowej KDP o najwyższych standardach technicznych, optymalizując przebieg linii kolejowej, niejednokrotnie omijając zabytki kultury oraz unikając obszarów zabudowanych i cennych środowiskowo.  Jednocześnie wyrażamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie Mieszkańców, dla których spotkania konsultacyjne bywają niełatwe emocjonalnie, ale dzięki którym projekt linii kolejowej z Łętowni do Rzeszowa nie tylko będzie umożliwiał szybki przejazd na dłuższych dystansach, ale również będzie spełniał codzienne potrzeby komunikacyjne lokalnych społeczności. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Mieszkańcom za udział i zaangażowanie, za czas poświęcony przedstawicielom CPK oraz Projektantom firmy BBF sp. z o.o. oraz za wszelkie przesłane wnioski, uwagi i protesty. Serdecznie dziękujemy również za wypełnienie ankiet, które stanowiły dla nas ważny wskaźnik społecznych preferencji.

Przed Inwestorem kolejny etap inwestycji: wybór wykonawcy kolejnych etapów przygotowania inwestycji, przeprowadzenia optymalizacji koncepcji, opracowania projektu budowlanego, pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych, decyzji o lokalizacji linii kolejowej i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Udostępniony materiał przedstawia rozwiązania techniczne w stopniu szczegółowości adekwatnym do studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Inwestor zastrzega możliwość dokonania aktualizacji rozwiązań technicznych na dalszych etapach prac. Szczegółowe rozwiązania projektowe wraz z zaznaczonym ostatecznym przebiegiem linii zakresu inwestycji oraz projektami podziału działek opracowane będą dla wariantu inwestorskiego przy wykorzystaniu mapy do celów projektowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz na etapie pozyskiwania decyzji lokalizacyjnej.

Przedstawiona w linku mapa pozwala na swobodne przeglądanie wariantu inwestorskiego linii kolejowej na odcinku Łętownia – Rzeszów.

WYBRANY WARIANT INWESTORSKI