Wersja językowa
pl

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa

Planowana linia kolejowa Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa jest istotnym elementem największego w Europie Środkowo-Wschodniej,  wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego – Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Składa się on z 2 części: Podprogramu Lotniskowego i Kolejowego.

Główny hub lotniskowy dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz przesiadkowa stacja kolejowa dla Polski.

 • 45+ milionów pasażerów
 • 400 tys. + operacji lotniczych
 • multimodalny węzeł transportowy

Nowy ogólnokrajowy system transportu pasażerskiego oparty o szybkie połączenia kolejowe.

 • ok. 1800 km nowych linii kolejowych (w tym KDP)
 • 2 etapy realizacji (2027, 2034)
 • 12 korytarzy kolejowych
 • Skrócenie czasu dojazdu do Warszawy i CPK do 2,5 godziny (z wyjątkiem Szczecina)

Program Kolejowy -  #PolskaNaDobrychTorach

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1800 km nowych linii podzielonych na 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK - łącznie to 30 zadań inwestycyjnych.

Całość programu powinna zostać zrealizowana do 2034.

Przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa

Opracowaniem studium dla projektowanej linii  Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa zajmuje się, wyłoniona przez CPK w przetargu, firma BBF Sp. z o.o. W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej z ruchem mieszanym, przewidzianym dla  kolei dużych prędkości: do 250 km/h a także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h.

Wstępne warianty przebiegu linii kolejowej Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa w ramach uchwalonego Strategicznego Studium Lokalizacyjnego

Zadaniem firmy BBF Sp. z o.o. jest przeprowadzenie kompleksowych prac planistycznych umożliwiających w niedalekiej przyszłości rozpoczęcie budowy inwestycji CPK.

Warianty przebiegów będą weryfikowane i optymalizowane z uwzględnieniem następujących obszarów:

 • Potencjał przewozowy danego obszaru
 • Środowisko naturalne (parki narodowe, rezerwaty, natura 2000, pomniki przyrody....)
 • Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu (istniejąca zabudowa, sieć drogowa, kolejowa, energetyczna...)
 • Zabytki nieruchome i archeologiczne
 • Strefy ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
 • Lokalizacje złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych oraz szkód górniczych
 • Lokalizacje terenów zagrożonych powodziami lub podtopieniami i ruchami masowymi ziemi
 • Uwagi zgłoszone na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
WAŻNE DATY PROJEKTU:

Prosimy o przekazywanie Państwa wątpliwości, informacji i pytań drogą mailową lub listowną do naszego biura – z uwzględnieniem tytułu „Studium Żarów – granica państwa”:

UCZESTNICY PROJEKTU:

INWESTOR:

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
02-305 Warszawa | Aleje Jerozolimskie 142B

WYKONAWCA STUDIUM TECHNICZNO- EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWEGO :

BBF Sp. z o.o.
Dąbrowskiego 461

60-451 Poznań

tel: +48 61 665 93 12

tel: +48 61 665 93 13

www.bbf.pl

email: [email protected]

Harmonogram konsultacji społecznych:

21.09.2021

godzina 16.00 - Dom Kultury w Marciszowie, Gmina Marciszów

21.09.2021

godzina 19.30 - Lokalny Ośrodek Integracji Społecznej w Strudze, ul. Szkolna 2A, Gmina Stare Bogaczowice

22.09.2021   

godzina 16.00 -  Teatr Zdrojowy, Gmina Szczawno-Zdrój

22.09.2021  

godzina 19.00 - Hala sportowo-widowiskowa, ul. Świdnicka 15a, Jaworzyna Śląska

23.09.09.2021    

godzina 16.00 - Miejskim Domu Kultury, ulica Wolności 13, Gmina  Świebodzice

 23.09.2021   

godzina 18.00 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15,  Piaskowa Góra , ul. Hirszfelda 1, Wałbrzych

 27.09.2021     

godzina 16.00 - Urząd Miejski - sala USC, ul. Armii Krajowej 49 Miasto Świdnica

                             

27.09. 2021

godzina 19.30  - Witoszów Dolny- świetlica wiejska, Gmina Świdnica

28.09.2021

godzina 16.00 - Biblioteka+ Centrum Kultury ul. Sportowa 43, Gmina Czarny Bór

28.09.2021

godzina 19.30 - Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19, Lubawka

29.09.2021

 godzina 16.00 - Sala widowiskowo-sportowa,  ul. Armii Krajowej 60A w Żarowie,  Żarów

29.09.2021

godzina 19.30 - Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra w Krzeszowie, ul.Kalwaria 1, Kamienna Góra

 30.09.2021   

godzina 16.00 - Sala Gimnastyczna , ul. Lubawska 8 , Miasto Kamienna Góra

                           

Materiały informacyjne

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.