Wersja językowa
pl

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa

Przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa

Opracowaniem studium dla projektowanej linii  Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa zajmuje się, wyłoniona przez CPK w przetargu, firma BBF Sp. z o.o. W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej z ruchem mieszanym, przewidzianym dla  kolei dużych prędkości: do 250 km/h a także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h.

Wstępne warianty przebiegu linii kolejowej Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa w ramach uchwalonego Strategicznego Studium Lokalizacyjnego

Zadaniem firmy BBF Sp. z o.o. jest przeprowadzenie kompleksowych prac planistycznych umożliwiających w niedalekiej przyszłości rozpoczęcie budowy inwestycji CPK.

Warianty przebiegów będą weryfikowane i optymalizowane z uwzględnieniem następujących obszarów:

  • Potencjał przewozowy danego obszaru
  • Środowisko naturalne (parki narodowe, rezerwaty, natura 2000, pomniki przyrody....)
  • Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu (istniejąca zabudowa, sieć drogowa, kolejowa, energetyczna...)
  • Zabytki nieruchome i archeologiczne
  • Strefy ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
  • Lokalizacje złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych oraz szkód górniczych
  • Lokalizacje terenów zagrożonych powodziami lub podtopieniami i ruchami masowymi ziemi
  • Uwagi zgłoszone na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
WAŻNE DATY PROJEKTU:

Prosimy o przekazywanie Państwa wątpliwości, informacji i pytań drogą mailową lub listowną do naszego biura – z uwzględnieniem tytułu „Studium Żarów – granica państwa”:

UCZESTNICY PROJEKTU:

INWESTOR:

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
02-305 Warszawa | Aleje Jerozolimskie 142B

WYKONAWCA STUDIUM TECHNICZNO- EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWEGO :

BBF Sp. z o.o.
Dąbrowskiego 461

60-451 Poznań

tel: +48 61 665 93 12

tel: +48 61 665 93 13

www.bbf.pl

email: [email protected]

Harmonogram konsultacji społecznych:

Urząd Miejski Jaworzyna Śląska (Miasto i gmina)
04.04.2022
godzina 16.00 - Hala sportowo-widowiskowa  ul. Świdnicka 15a, Jaworzyna Śląska   
 

Gmina  Świebodzice (Miasto i gmina)
04.04.2022

godzina 19:30 - Miejski Dom Kultury ul. Wolności 13, Świebodzice


Miasto Kamienna Góra
05.04.2022   
godzina 16.00 - Centrum Kultury ,ul.T.Kościuszki 4 Kamienna Góra
 

Gmina Kamienna Góra
05.04.2022
  
godzina 19.30 - Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra w Krzeszowie ul. Kalwaria 1
 

Gmina Marciszów
06.04.2022  

godzina 16.30 - Dom Kultury w Marciszowie, ul. Szkolna 10, 58-410 Marciszów
 

Gmina Stare Bogaczowice
06.04.2022 
 
godzina 19.30 - Urząd Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132


Gmina Czarny Bór
07.04.2022​ 
 
godzina 16.00 - Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór                        

Miasto i Gmina Lubawka
07.04.2022

godzina 19.30  - Miejsko-Gminnym Ośrodek Kultury w Lubawce ul. Kamiennogórska 19, 58-420 Lubawka


Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju
08.04.2022

godzina 16.00 - Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju


Miasto Wałbrzych
11.04.2022

godzina 17.00 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 Piaskowa Góra, ul. Hirszfelda 1 


Gmina Świdnica
12.04.2022
godzina 18.00 - Witoszów Dolny 52 - świetlica wiejska  

Miasto Świdnica
13.04.2022 

godz. 16:30, lokalizacja: Urząd Miejski - sala USC, ul. Armii Krajowej 49, Świdnica

Warianty

LINKI DO WARIATNÓW ArcGIS:

 

Wariant 1: https://arcg.is/19aWuW
Wariant 2: https://arcg.is/1O884a
Wariant 3: https://arcg.is/1qemq1

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.