Wersja językowa
pl

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej Żarów-Granica państwa

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

informuje o zmianie harmonogramu realizacji projektu

studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dot. budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa

w zakresie terminów:

II kwartał 2023 r. – Wybór wariantu inwestorskiego

IV kwartał 2023 r. – Zakończenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego

 

Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością wydłużenia projektu, określając początek realizacji jako Wrocław (poprzednio Żarów) oraz analizą możliwości wprowadzenia ruchu towarowego na pełnym zakresie projektu, co w konsekwencji przedkłada się na sporządzenie dodatkowych analiz i przesunięcie wyboru wariantu inwestorskiego.

Pomimo wprowadzenia zmian w projekcie, harmonogram w zakresie zakończenia prac, tj. robót budowlanych pozostaje bez zmian – IV kwartał 2031 r.

Przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa

Opracowaniem studium dla projektowanej linii  Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa zajmuje się, wyłoniona przez CPK w przetargu, firma BBF Sp. z o.o. W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej z ruchem mieszanym, przewidzianym dla  kolei dużych prędkości: do 250 km/h a także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h.

Wstępne warianty przebiegu linii kolejowej Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa w ramach uchwalonego Strategicznego Studium Lokalizacyjnego

Zadaniem firmy BBF Sp. z o.o. jest przeprowadzenie kompleksowych prac planistycznych umożliwiających w niedalekiej przyszłości rozpoczęcie budowy inwestycji CPK.

Warianty przebiegów będą weryfikowane i optymalizowane z uwzględnieniem następujących obszarów:

  • Potencjał przewozowy danego obszaru
  • Środowisko naturalne (parki narodowe, rezerwaty, natura 2000, pomniki przyrody….)
  • Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu (istniejąca zabudowa, sieć drogowa, kolejowa, energetyczna…)
  • Zabytki nieruchome i archeologiczne
  • Strefy ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
  • Lokalizacje złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych oraz szkód górniczych
  • Lokalizacje terenów zagrożonych powodziami lub podtopieniami i ruchami masowymi ziemi
  • Uwagi zgłoszone na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego

Prosimy o przekazywanie Państwa wątpliwości, informacji i pytań drogą mailową lub listowną do naszego biura – z uwzględnieniem tytułu „Studium Żarów – granica państwa”:

UCZESTNICY PROJEKTU:

INWESTOR:

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
02-305 Warszawa | Aleje Jerozolimskie 142B

WYKONAWCA STUDIUM TECHNICZNO- EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWEGO :

BBF Sp. z o.o.
Dąbrowskiego 461

60-451 Poznań

tel: +48 61 665 93 12

tel: +48 61 665 93 13

www.bbf.pl

email: [email protected]

Warianty

LINKI DO WARIATNÓW ArcGIS:

 

Wariant 1: https://arcg.is/19aWuW
Wariant 2: https://arcg.is/1O884a
Wariant 3: https://arcg.is/1qemq1

Prezentacja dot. omówienia wariantu przebiegu linii kolejowej przez Jaworzynę Śląską

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.