Wersja językowa
pl

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec

Egis Poland Sp. z o.o. jako partner Konsorcjum w składzie z Egis Rail S.A. oraz JAF-GEOTECHNIKA Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego studium techniczno-ekonomiczno - środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”.

W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej z ruchem mieszanym, przewidzianym dla kolei dużych prędkości: do 250 km/h a także dla ruchu regionalnych ekspresów oraz pociągów towarowych mogących rozwijać prędkość do 160 km/h.

Planowana inwestycja stanowi jeden z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego - Centralnego Portu Komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zadaniem firmy Egis Poland Sp. z o.o. jest przeprowadzenie kompleksowych prac planistycznych umożliwiających w niedalekiej przyszłości rozpoczęcie budowy inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Warianty przebiegów będą weryfikowane i optymalizowane z uwzględnieniem następujących obszarów:

· Potencjał przewozowy danego obszaru

· Środowisko naturalne (parki narodowe, rezerwaty, natura 2000, pomniki przyrody....)

· Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu (istniejąca zabudowa, sieć drogowa, kolejowa, energetyczna...)

· Zabytki nieruchome i archeologiczne

· Strefy ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych

· Lokalizacje złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych oraz szkód górniczych

· Lokalizacje terenów zagrożonych powodziami lub podtopieniami i ruchami masowymi ziemi

· Uwagi zgłoszone na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego

Zakres realizacji projektu zakłada przeprowadzenie szczegółowych analiz w uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych w obrębie przebiegu wariantów planowanej linii kolejowej.

W celu wypracowania możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja o zapoznanie z zakresem planowanych przebiegów oraz wypełnienie ankiety.

Wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas opracowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

Prosimy o przesyłanie ankiet w przedmiotowej sprawie do dnia 15 listopada 2021r.

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Kontakt

Prosimy o kierowanie wszelkich wątpliwości oraz pytań drogą elektroniczną na adres [email protected] lub drogą pocztową zgodnie ze wskazanym poniżej adresem Wykonawcy lub Inwestora z dopiskiem w tytule „konsultacje społeczne - Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec’’ oraz z uwzględnieniem nazwy aglomeracji.

UCZESTNICY PROJEKTU

WYKONAWCA STUDIUM TECHNICZNO- EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWEGO :

Egis Poland Sp. z o.o. Domaniewska 39a 02-672 Warszawa

Tel.: +48 22 20 30 100

E-mail: [email protected]

 

INWESTOR:

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. 02-305 Warszawa | Aleje Jerozolimskie 142B

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

• ETAP I – IV KWARTAŁ 2021 r. - zdefiniowanie wariantów inwestycyjnych (4)

• ETAP II – IV KWARTAŁ 2021 r. – III KWARTAŁ 2022 R. - uszczegółowienie zdefiniowanych wariantów inwestycyjnych

• ETAP III – III KWARTAŁ 2022 r. – IV KWARTAŁ 2022 R. - wykonanie analizy kosztów i korzyści oraz analizy wielokryterialnej i analizy ryzyka, wybór wariantu rekomendowanego

• ETAP IV – IV KWARTAŁ 2022 r. - I KWARTAŁ 2023 R. – wykonanie map do celów projektowych opracowanie dla wariantu rekomendowanego dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Tomaszów Lubelski – 08.11.2021r. godz. 16:00 - Tomaszowski Dom kultury ul. Lwowska 72, sala teatralna

Trawniki, Fajsławice, Rejowiec Fabryczny - 26.10.2021r. – godz. 16:00    - Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

Łopiennik Górny - 26.10.2021r. – godz. 19:00 - Świetlica Wiejska, Dobryniów Kolonia

Izbica - 27.10.2021r. – godz. 14:00 - Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Izbica

Nielisz - 27.10.2021r. – godz. 17:00 - Sala konferencyjna w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, Krzak 91

Zamość, Szczebrzeszyn - 28.10.2021r. - godz. 16:00 -      Sala Consulatus Ratusza Miejskiego w Zamościu

Krynice  - 03.11.2021r. – godz. 16:00 - Świetlica Wiejska w Krynicach 84G

Tarnawatka - 03.11.2021r. – godz. 19:00 - Sala gimnastyki korekcyjnej (na I piętrze) w budynku hali sportowej przy szkole, Tarnawatka ul. Lubelska 62 

Bełżec -Bełżec - 04.11.2021r. – godz. 16:00 - Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, Lwowska 5

Adamów - 04.11.2021r. - 18:30 - Świetlica Wiejska w Potoczku, Potoczek 26a

Gm. Krasnystaw - 05.11.2021r. - godz. 17:00 - Sala konferencyjna w urzędzie Gminy

Miasto Krasnystaw -05.11.2021- godz. 15:00- Sala konferencyjna Krasnostawskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 10, I piętro.

Komarów Osada - 09.11.2021r.:

godz. 09:00 - Świetlica Wiejska w Wolicy Śniatycka

godz. 10:15 - Świetlica Wiejska w Śniatycze

godz. 11:30 - Świetlica Wiejska w Dub

godz. 12:45 - Świetlica Wiejska w Zubowice

godz. 14:00 - Świetlica Wiejska w Komarów-Wiś

godz. 15:15 - Świetlica Wiejska w Janówka

Łabunie - 08.11.2021r. – godz. 19:00 - Dom kultury w Łabuniach, ul. Parkowa 9

Sitno - 09.11.2021r. – godz. 17:00 - Centrum Kultury z Biblioteką w  Sitnie, Sitno 72

Materiały informacyjne

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.