Wersja językowa
pl

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla budowy linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. (CPK Sp. z o. o.) konsorcjum firm Multiconsult Polska Sp. z o.o., Arcadis Sp. z o.o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz Transprojekt Gdański Sp. z o.o. przystąpiło do opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla projektu Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwach: łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim, w powiatach: łódzkim, pabianickim, łaskim, zduńskowolskim, sieradzkim, ostrzeszowskim, wieruszowskim, kępińskim, oleśnickim, namysłowskim, oławskim i wrocławskim.

Szanowni Państwo,

z dużą satysfakcją i zadowoleniem informujemy, że został zakończony proces konsultacji społecznych i spotkań informacyjnych z interesariuszami projektu Łódź – Sieradz – Wrocław na etapie STEŚ.

Dbając o najwyższą jakość przygotowania projektu budowy nowej linii kolei dużych prędkości podjęliśmy decyzję o jak najszerszym włączeniu do tego procesu interesariuszy projektu – kładąc szczególny nacisk na udział Mieszkańców gmin i miejscowości w przebiegu wyznaczonych wariantów linii oraz na udział Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w osobach Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Reprezentantów Rad Miast i Gmin.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i bardzo wielu godzinom merytorycznych dyskusji został wypracowany wariant inwestorski linii KDP, który uzyskał aprobatę Pełnomocnika ds. CPK. Z przekonaniem możemy stwierdzić, że wychodząc naprzeciw wielu sugestiom i wnioskom Mieszkańców i Przedstawicieli JST, przygotowaliśmy wspólnie optymalny przebieg linii kolejowej KDP o najwyższych standardach technicznych, optymalizując przebieg linii kolejowej, niejednokrotnie omijając zabytki kultury oraz unikając obszarów zabudowanych i cennych środowiskowo.  Jednocześnie wyrażamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie Mieszkańców, dla których spotkania konsultacyjne bywają niełatwe emocjonalnie, ale dzięki którym projekt linii kolejowej z Łodzi do Wrocławia nie tylko będzie umożliwiał najkrótszy czas przejazdu i najniższy koszt realizacji robót, ale również będzie spełniał potrzeby komunikacyjne lokalnych społeczności. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Mieszkańcom za udział i zaangażowanie, za czas poświęcony przedstawicielom CPK oraz Projektantom firmy Multiconsult Polska oraz za wszelkie przesłane wnioski, uwagi i protesty. Serdecznie dziękujemy również za wypełnienie ankiet, których otrzymaliśmy prawie 35 000, a które stanowiły dla nas ważny wskaźnik społecznych preferencji.

Podsumowanie całego procesu konsultacji społecznych w naszym projekcie wygląda następująco:

Spotkania pierwszych dwóch tur konsultacji organizowaliśmy w 33 gminach, natomiast ostatnia tura, dotycząca wariantu inwestorskiego, odbyła się w 26 gminach: Łodzi, Dobroniu, Pabianicach, Lutomiersku, Wodzieradach, Szadku, Dziadowej Kłodzie, Mieście i Gminie Zduńska Wola, Doruchowie, Wróblewie, Błaszkach, Brąszewicach, Czajkowie, Brzeźniu, Klonowej, Galewicach, Kępnie, Wieruszowie, Bralinie, Perzowie, Sycowie, Wilkowie, Oleśnicy, Oławie, Łasku, Bierutowie, Jelczu-Laskowicach, Czernicy, Siechnicach, Wrocławiu, Mieście i Gminie Sieradz.

Liczba spotkań z mieszkańcami (3 tury) – 93,
Liczba uczestników spotkań stacjonarnych – I tura: 2814, II tura 2275, III tura 1058, razem 6147 osób,
Czas poświęcony na spotkania – 282 h,
Liczba spotkań indywidualnych z mieszkańcami (każdorazowo po spotkaniu grupowym) – 752,
Czas poświęcony na spotkania indywidualne z mieszkańcami – 141 h.
Przed Inwestorem kolejny etap inwestycji: wybór wykonawcy kolejnych etapów przygotowania inwestycji, przeprowadzenia optymalizacji koncepcji, opracowania projektu budowlanego, pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych, decyzji o lokalizacji linii kolejowej i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Udostępniony materiał przedstawia rozwiązania techniczne w stopniu szczegółowości adekwatnym do studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Inwestor zastrzega możliwość dokonania aktualizacji rozwiązań technicznych na dalszych etapach prac. Szczegółowe rozwiązania projektowe wraz z zaznaczonym ostatecznym przebiegiem linii zakresu inwestycji oraz projektami podziału działek opracowane będą dla wariantu inwestorskiego przy wykorzystaniu mapy do celów projektowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz na etapie pozyskiwania decyzji lokalizacyjnej.

INSTRUKCJA PORUSZANIA SIĘ PO MAPIE

Przedstawiona w linkach mapa pozwala na swobodne przeglądanie jednego z wariantów linii kolejowej na odcinku Łódź – Wrocław. Na mapie zawarta jest projektowana linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sąsiadującymi działkami ewidencyjnymi, budynkami oraz granicami gmin, będących w zakresie inwestycji. W warstwach działek ewidencyjnych, granic gmin, obiektów inżynieryjnych, rodzaju niwelacji oraz przystanków po kliknięciu na mapie na obiekt pojawia się okno z bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkretnego obiektu bądź miejsca. Mapa posiada dwa dobrze znane podkłady mapowe: OpenStreetMap oraz Google Hybrid.

Objaśnienia:

1 – Przybliżenie/Oddalenie mapy.

2 – Powiększenie do pełnego ekranu.

3 – Miarka pozwalająca mierzyć odległość oraz powierzchnię.

4 – Wyszukiwanie miejsca po adresie.

5 – Drzewko warstw. Po najechaniu kursorem drzewko rozwija się pozwalając na odznaczanie i zaznaczanie warstw.

6 – Odcinek linii kolejowej zawierający pełne dane.

7 – Granice gmin, w których dane zostaną uzupełnione w najbliższym czasie.

WYBRANY WARIANT INWESTORSKI