Wersja językowa
pl

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 29 odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz - Giżycko

Egis Poland Sp. z o.o. jako partner Konsorcjum w składzie z Egis Rail S.A. oraz JAF-GEOTECHNIKA Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego studium techniczno-ekonomiczno - środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 29 odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz - Giżycko”. 

Planowana inwestycja stanowi jeden z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego - Centralnego Portu Komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zakres realizacji projektu zakłada przeprowadzenie szczegółowych analiz w uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych w obrębie przebiegu wariantów planowanej linii kolejowej.

W celu wypracowania możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja o zapoznanie z zakresem planowanych przebiegów oraz wypełnienie ankiety.

Wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas opracowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

Prosimy o przesyłanie ankiet w przedmiotowej sprawie do dnia 15.11.2021 r.

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 

Kontakt

Prosimy o kierowanie wszelkich wątpliwości oraz pytań drogą elektroniczną na adres [email protected] lub drogą pocztową zgodnie ze wskazanym poniżej adresem Wykonawcy lub Inwestora z dopiskiem w tytule „konsultacje społeczne - Budowa linii kolejowej nr 29 odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko’’ oraz z uwzględnieniem nazwy aglomeracji.

Wykonawca

Egis Poland Sp. z o.o. Domaniewska 39a 02-672 Warszawa

Inwestor

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 142B

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Miastkowo – 22.10.2021r. godz. 15:30-17.00 - Sala w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńskiej 25/1

Ostrołęka - 08.11.2021r. – godz. 16:00 - Urząd Miasta Ostrołęki Sala konferencyjna w budynku urzędu Króla Jana Kazimierza 1

Mały Płock  - 25.10.2021r. – godz. 15:30-17:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku ul ks. Ciborowskiego 38

Kolno- 25.10.2021r. – godz. 18:00-19.30 - Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kolno,  Czerwone 50, 18-500 Kolno – spotkanie dedykowane dla mieszkańców gminy

Kolno – 04.11.2021r. – godz. 17:00 –  UM Kolno - spotkanie dedykowane dla mieszkańców miasta

Orzysz - 26.10.2021r. – godz. 15:30-17:00 - Budynek Ratusza w Orzyszu ul. Rynek 3 12-250 Orzysz,

Czytelnia Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu Parter, wejście z głównego holu

Gmina Giżycko - 09.11.2021 - godz.15:30 - Świetlica Wiejska w Bystry Bystry 12 A

Giżycko- 26.10.2021r. - godz. 18:00 – 19:30 Port Ekomarina Giżycko ul. Dąbrowskiego 14, 11-500 Giżycko – spotkanie dedykowane dla mieszkańców miasta i gminy

Miłki - 27.10.2021r. – godz. 15:30-17:00 - Ośrodek Kultury w Miłkach ul. Szkolna1b 11-513 Miłki

Pisz - 27.11.2021r. – godz. 18:00-19:00 - Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Piszu

Łomża - 19.11.2021r. godzina 14:00 – Hala Kultury, ul. Stary Rynek 6, Łomża – spotkanie dedykowane dla mieszkańców miasta

Łomża -  29.10.2021r. – godz. 12:00 – Filia Biblioteki w Konarzycach ul. Łomżyńska 106 - spotkanie dedykowane dla mieszkańców gminy

Piątnica - 28.10.2021r. – godz.18:30-19.30 - Gminny Ośrodek Kultury Piątnica ul. Szkolna 25

18-421 Piątnica Poduchowna

Rzekuń - 29.10.2021r. - godz. 15:30-17:00 -  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu  Ul. Nowa 7, 07-411 Rzekuń

Troszyn - 29.10.2021r. – godz. 18:00-19:30 - Dom kultury w Łabuniach, ul. Parkowa 9

Śniadowo – 07.10.2021r. – godz. 15.30 – Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3

Zambrów - 07.10.2021r. – godz. 18.00 – Szkoła Podstawowa w Szczepankowie, Szczepankowo 20

                                Plan orientacyjny - Wstępne warianty przebiegów planowanej linii kolejowej nr 29 odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz - Giżycko 

Materiały informacyjne

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.