Wersja językowa
pl

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 29 odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

informuje o zmianie harmonogramu realizacji

studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dot. budowy linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko

w zakresie terminu wyboru wariantu inwestorskiego.

Wybór wariantu inwestorskiego nastąpi w IV kwartale 2023 r.

 

Powyższa zmiana podyktowana jest przedłużającymi się pracami Wykonawcy w zakresie analizy wielokryterialnej mającej bezpośredni wpływ na wybór wariantu inwestorskiego.


Egis Poland Sp. z o.o. jako partner Konsorcjum w składzie z Egis Rail S.A. oraz JAF-GEOTECHNIKA Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego studium techniczno-ekonomiczno – środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 29 odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko”.

Planowana inwestycja stanowi jeden z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego – Centralnego Portu Komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zakres realizacji projektu zakłada przeprowadzenie szczegółowych analiz w uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych w obrębie przebiegu wariantów planowanej linii kolejowej.

Kontakt

Prosimy o kierowanie wszelkich wątpliwości oraz pytań drogą elektroniczną na adres [email protected] lub drogą  pocztową zgodnie ze wskazanym poniżej adresem Wykonawcy lub Inwestora z dopiskiem w tytule „konsultacje społeczne –„Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka –Łomża –Pisz –Giżycko” oraz z uwzględnieniem nazwy aglomeracji.

Wykonawca

Egis Poland Sp. z o.o.

Domaniewska 39a

02-672 Warszawa

Inwestor

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

MAPA – PROJEKT „BUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 29 ODC. OSTROŁĘKA – ŁOMŻA – PISZ – GIŻYCKO”

ZOBACZ MAPĘ (wersja nieaktualna)

ZOBACZ MAPĘ (stan na dzień 01.09.2022 r.)