Wersja językowa
pl

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 29 odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko


Egis Poland Sp. z o.o. jako partner Konsorcjum w składzie z Egis Rail S.A. oraz JAF-GEOTECHNIKA Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego studium techniczno-ekonomiczno – środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 29 odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko”.

Planowana inwestycja stanowi jeden z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego – Centralnego Portu Komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zakres realizacji projektu zakłada przeprowadzenie szczegółowych analiz w uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych w obrębie przebiegu wariantów planowanej linii kolejowej.

Kontakt

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

Infolinia: 539-188-404

MAPA – PROJEKT „BUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 29 ODC. OSTROŁĘKA – ŁOMŻA – PISZ – GIŻYCKO”

ZOBACZ MAPĘ (wersja nieaktualna)

ZOBACZ MAPĘ (stan na dzień 01.09.2022 r.)