Wersja językowa
pl

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 29 odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz - Giżycko

Egis Poland Sp. z o.o. jako partner Konsorcjum w składzie z Egis Rail S.A. oraz JAF-GEOTECHNIKA Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego studium techniczno-ekonomiczno - środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 29 odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz - Giżycko”. 

Planowana inwestycja stanowi jeden z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego - Centralnego Portu Komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zakres realizacji projektu zakłada przeprowadzenie szczegółowych analiz w uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych w obrębie przebiegu wariantów planowanej linii kolejowej.

W celu wypracowania możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja o zapoznanie z zakresem planowanych przebiegów oraz wypełnienie ankiety.

Wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas doprecyzowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zamówienia. Prosimy o przesyłanie ankiet w przedmiotowej sprawie do dnia 13 czerwca 2022 r.

Kontakt

Prosimy o kierowanie wszelkich wątpliwości oraz pytań drogą elektroniczną na adres [email protected] lub drogą  pocztową zgodnie ze wskazanym poniżej adresem Wykonawcy lub Inwestora z dopiskiem w tytule „konsultacje społeczne –„Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka –Łomża –Pisz –Giżycko” oraz z uwzględnieniem nazwy aglomeracji.

Wykonawca

Egis Poland Sp. z o.o.

Domaniewska 39a

02-672 Warszawa


Inwestor

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Miłki - 16.05.2022r. - godz 18:00 - Ośrodek Kultury w Miłkach - ul. Szkolna 1b 11-513, Miłki

M. Giżycko - 17.05.2022r. - godz 17:00 - Ośrodek Kultury w Miłkach -  Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrym, Bystre 12a 

Gm. Giżycko - 17.05.2022r. - godz 17:00 - Ośrodek Kultury w Miłkach -  Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrym, Bystre 12a 

M. Kolno - 18.05.2022r. - godz 17:00 - Kolneński Ośrodk Kultury i Sportu  ul. M.Konopnickiej 4, 18-500 Kolno

Pisz - 19.05.2022r. - godz 15:30 - Sala konferencyjna w Urzędzie,  ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Miastkowo -  23.05.2022r. - godz 17:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie, ul. Łomżyńska 25

Gm. Kolno24.05.2022r. - godz 16:00 - Centrum Kultury Gminy Kolno  w Czerwone, Czerwone 50

Piątnica -  25.05.2022r. - godz 17:00 - Świetlica w Czarnocinie, Czarnocin 160

Śniadowo​ -  26.05.2022r. - godz 12:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 13

Troszyn​ -  26.05.2022r. - godz 17:00 - Świetlica w Dzbeninie, przed nr. 37, 07-405 Troszyn

Orzysz -  30.05.2022r. - godz 17:00 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji J20w Orzyszu, ul. Osiedle Robotnicze 11 A

Zambrów -  31.05.2022r. - godz 10:00 - ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Rzekuń -  31.05.2022r. - godz 18:00 - Świetlica w Susku, Susk Nowy 20

Gm. Łomża -  01.06.2022r. - godz 17:00 - Szkoła Podstawowa w Konarzycach, Konarzyce, ul. Szkolna 4

M. Łomża -  02.06.2022r. - godz 17:00 - Hotel Gromada Łomża - Sala banietowa ul. Rządowa 1a, 18-400 Łomża

Ostrołęka -  03.06.2022r. - godz 12:00 - Urząd Miasta Ostrołęka (sala nr. 9), pl. gen Józefa Bema 1

Mały Płock -  03.06.2022r. - godz 09:30 - Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku, ul. ks. T. Ciborowskiego 38

Gm. Giżycko - 13.06.2022 r. – godz. 19:00 – Świetlica wiejska w miejscowości Upałty, Upałty 10, 11-500 Giżycko. 

MAPA - PROJEKT "BUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 29 ODC. OSTROŁĘKA - ŁOMŻA – PISZ - GIŻYCKO"

ZOBACZ MAPĘ

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.