Wersja językowa
pl

STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE DLA BUDOWY LINII KOLEJOWEJ NR 85 SIERADZ – KALISZ – PLESZEW – POZNAŃ

Planowany odcinek linii kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań jest istotnym elementem największego w Europie Środkowo-Wschodniej, wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego – Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej z ruchem pasażerskim, przewidzianym nie tylko dla Kolei Dużych Prędkości (KDP): do 350 km/h, ale także dla ruchu regionalnych ekspresów mogących rozwijać prędkość do 160 km/h.

Zadaniem firmy BBF Sp. z o.o. wraz z konsorcjantami jest przeprowadzenie kompleksowych prac planistycznych umożliwiających rozpoczęcie budowy KDP.

Lista uwarunkowań projektowych jest bardzo rozbudowana i m.in. uwzględnia następujące obszary:

 • Koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • Potencjał przewozowy danego obszaru
 • Środowisko naturalne (m.in. parki narodowe, rezerwaty, Natura 2000, pomniki przyrody)
 • Zagospodarowanie terenu (tj. istniejąca zabudowa, sieć drogowa, kolejowa, energetyczna)
 • Ukształtowanie terenu
 • Zabytki nieruchome i archeologiczne
 • Strefy ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
 • Lokalizacje terenów zagrożonych powodziami lub podtopieniami i ruchami masowymi ziemi
 • Uwagi zgłoszone na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
 • Warunki techniczne projektowana linii kolejowych

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Ogólny plan konsultacji

 • 2019 – 2020 Regionalne konsultacje społeczne – z udziałem samorządu województw, organów administracji rządowej i władz samorządowych stolic województw
 • 2020 – 2021 Otwarte konsultacje w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego z udziałem wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i branżowych
 • 2020 – 2021 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Programu kolejowego CPK – postępowanie prowadzone przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • sierpień 2021 grupowe spotkania informacyjno-konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego prezentujące 8 wariantów przebiegu linii kolejowej
 • styczeń – luty 2022 indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego na przebiegu wszystkich 8 wariantów
 • kwiecień – maj 2022 indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne prezentujące 4 warianty przebiegu linii kolejowej będących wynikiem analiz w ramach I Etapu STEŚ
 • sierpień – wrzesień 2022 – spotkania informacyjno-konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego, prezentujące opracowane 4 warianty przebiegu linii kolejowej
 • wrzesień 2022 – cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami z wybranymi 4, zweryfikowanymi przebiegami linii kolejowej
 • IV kwartał 2022 – rozpatrzenie uwag z ww. spotkań i ich analiz na potrzeby rekomendowanego wariantu przebiegu linii kolejowej numer 85 na odcinku Sieradz – Pleszew – Kalisz – Poznań
 • I kwartał 2023 – ogłoszenie wariantu inwestorskiego przebiegu linii kolejowej numer 85 na odcinku Sieradz – Pleszew – Kalisz – Poznań
 • II połowa 2023 – wniosek o wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych

LINKI DO INTERAKTYWNYCH MAP DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW

Wariant 1 – niebieski

Wariant 2 – czerwony

Wariant 3 – zielony

Wariant 4 – żółty

instrukcja korzystania z map interaktywnych

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI

05.09.2022  (poniedziałek)

godz. 18.00 – Kórnik – Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku, ul. 20 Października 93, Kórnik

06.09.2022  (wtorek)

godz. 17.00 – Poznań-Krzesiny – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Tarnowska 27, Poznań

07.09.2022  (środa)

godz. 17.00 – Poznań-Starołęka – Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Starołęcka 142, Poznań

08.09.2022  (czwartek)

godz. 17.30 – Szczytniki – Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnikach, Szczytniki 5

09.09.2022  (piątek)

godz. 16.30 – Godziesze Wielkie – Ochotnicza Straż Pożarna w Stobnie, Stobno 70

godz. 19.30 – Błaszki – Centrum Kultury w Błaszkach, Lubanów 27, Błaszki

12.09.2022  (poniedziałek)

godz. 19.00 – Wróblew – Ochotnicza Straż Pożarna, Słomków Suchy 74

13.09.2022  (wtorek)

godz. 17.00 – gmina Sieradz – Sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Armii Krajowej 5, Sieradz

14.09.2022  (środa)

ZMIANA MIEJSCA i GODZINY-> godz. 18:00 – Kalisz – Hala Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29. 

15.09.2022  (czwartek)

godz. 17.00 – Zaniemyśl – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 3, Zaniemyśl

16.09.2022  (piątek)

godz. 17.00 – Krzykosy – Świetlica Wiejska w Sulęcinku

19.09.2022  (poniedziałek)

godz. 16.30 – Jaraczewo – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 4, Jaraczewo

godz. 19.30 – Nowe Miasto nad Wartą – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 8a, Nowe Miasto nad Wartą

20.09.2022  (wtorek)

godz. 17.30 – Środa Wielkopolska – Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 20 Października 30, Środa Wielkopolska

21.09.2022  (środa)

godz. 16.30 – Dobrzyca – Gminne Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10, Dobrzyca

godz. 19.30 – Dom Kultury w Kotlinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 3a, Kotlin

22.09.2022  (czwartek)

godz. 16.30 – Czermin – Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie

godz. 19.30 – Pleszew – Hala Sportowa – ZSP Nr 3, ul. Bolesława Krzywoustego 4, Pleszew

23.09.2022  (piątek)

godz. 16.30 – Opatówek – Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmcach, Chełmce 38A

ZMIANA GODZINY godz. 20.00 – Nowe Skalmierzyce – Ochotnicza Straż Pożarna w Boczkowie, ul. Strażacka 4, Boczków

26.09.2022  (poniedziałek)

godz. 17.00 – Jarocin – Jarociński Ośrodek Kultury, Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1, Jarocin

27.09.2022  (wtorek)

godz. 17.00 – Gołuchów – Sala Wiejska w Krzywosądowie

04.10.2022  (wtorek)

godz. 17.00 – Błaszki – Centrum Kultury w Błaszkach, Lubanów 27, Błaszki

Materiały informacyjne

KONTAKT

Prosimy o przekazywanie Państwa wątpliwości i pytań drogą mailową lub listowną do naszego biura – z uwzględnieniem tytułu „Studium LK85 – Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań”:

 

BBF Sp. z o.o.

60-451 Poznań Dąbrowskiego 461

[email protected]

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.