Wersja językowa
pl

STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE DLA BUDOWY LINII KOLEJOWEJ NR 85 SIERADZ – KALISZ – PLESZEW – POZNAŃ

Planowany odcinek linii kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań jest istotnym elementem największego w Europie Środkowo-Wschodniej, wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego – Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach projektu przewidziano realizację linii kolejowej z ruchem pasażerskim, przewidzianym nie tylko dla Kolei Dużych Prędkości (KDP): do 350 km/h, ale także dla ruchu regionalnych ekspresów mogących rozwijać prędkość do 160 km/h.

Zadaniem firmy BBF Sp. z o.o. wraz z konsorcjantami jest przeprowadzenie kompleksowych prac planistycznych umożliwiających rozpoczęcie budowy KDP.

Lista uwarunkowań projektowych jest bardzo rozbudowana i m.in. uwzględnia następujące obszary:

 • Koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • Potencjał przewozowy danego obszaru
 • Środowisko naturalne (m.in. parki narodowe, rezerwaty, Natura 2000, pomniki przyrody)
 • Zagospodarowanie terenu (tj. istniejąca zabudowa, sieć drogowa, kolejowa, energetyczna)
 • Ukształtowanie terenu
 • Zabytki nieruchome i archeologiczne
 • Strefy ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
 • Lokalizacje terenów zagrożonych powodziami lub podtopieniami i ruchami masowymi ziemi
 • Uwagi zgłoszone na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
 • Warunki techniczne projektowana linii kolejowych

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Ogólny plan konsultacji

 • 2019 – 2020 Regionalne konsultacje społeczne – z udziałem samorządu województw, organów administracji rządowej i władz samorządowych stolic województw
 • 2020 – 2021 Otwarte konsultacje w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego z udziałem wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i branżowych
 • 2020 – 2021 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Programu kolejowego CPK – postępowanie prowadzone przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • sierpień 2021 grupowe spotkania informacyjno-konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego prezentujące 8 wariantów przebiegu linii kolejowej
 • styczeń – luty 2022 indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego na przebiegu wszystkich 8 wariantów
 • kwiecień – maj 2022 indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne prezentujące 4 warianty przebiegu linii kolejowej będących wynikiem analiz w ramach I Etapu STEŚ
 • sierpień – wrzesień 2022 – spotkania informacyjno-konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego, prezentujące opracowane 4 warianty przebiegu linii kolejowej
 • wrzesień 2022 – cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami z wybranymi 4, zweryfikowanymi przebiegami linii kolejowej
 • IV kwartał 2022 – rozpatrzenie uwag z ww. spotkań i ich analiz na potrzeby rekomendowanego wariantu przebiegu linii kolejowej numer 85 na odcinku Sieradz – Pleszew – Kalisz – Poznań
 • II kwartał 2023 – ogłoszenie wariantu inwestorskiego przebiegu linii kolejowej numer 85 na odcinku Sieradz – Pleszew – Kalisz – Poznań

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za aktywny udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych oraz za wszystkie głosy odnoszące się do poszczególnych wariantów przebiegu Linii Kolejowej nr 85 na odcinku Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań. Otrzymaliśmy prawie 3 tysiące ankiet oraz około 12 tysięcy głosów w formie pism, maili i petycji. Odebraliśmy kilka setek połączeń telefonicznych.

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, naszym priorytetem jest minimalizacja wszelkich niedogodności, które mogą występować przy realizacji istotnej dla rozwoju Polski inwestycji, jaką bez wątpienia jest planowana linia kolejowa dużych prędkości nr 85 na odcinku Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań.

W związku z tym, po ponownej analizie wszystkich 4 wariantów w zestawieniu z uwagami zgłoszonymi przez Państwa, wraz z Wykonawcą STEŚ podjęliśmy decyzję o istotnej modyfikacji wariantu W1 polegającej na stworzeniu hybrydy łączącej zalety kilku wariantów na poszczególnych odcinkach. W następstwie powyższego, Spółka CPK wprowadziła do analiz Etapu II STEŚ wariant hybrydowy oznaczony dla uniknięcia niejasności nowym symbolem W9, który jest kompilacją przebiegu wariantu W1 do rejonu Kalisza, W3 od Kalisza do Kotlina i W2 od Kotlina do Poznania, co przedstawia poniższa mapa.

Wobec tego, w analizie wielokryterialnej trasowanie W1 zostało zastąpione trasowaniem W9 i to ono zostało skierowane do dalszej analizy wraz z przebiegami W2, W3 i W4 celem wybrania wariantu inwestorskiego. Wariant inwestorski ogłoszony został 11 maja 2023 roku. Z jego przebiegiem można zapoznać się pod poniższym linkiem.

Ponadto, zgodnie z informacją przekazywaną w trakcie spotkań informacyjno-konsultacyjnych, w wyniku dalszych prac nad STEŚ i doszczegółowienia rozwiązań technicznych linii kolejowej nr 85 zmieniła się zajętość terenu na wszystkich wariantach inwestycji. Aktualizacja związana jest również z kwestią nanoszenia zmian wynikających z uwag zgłoszonych do przebiegów linii kolejowej przez mieszkańców do Spółki CPK i Wykonawcy STEŚ.

WARIANT INWESTORSKI

 

 

Zobacz wariant inwestorski

Instrukcja korzystania z map interaktywnych

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.