Wersja językowa
pl

Założenia dla Portu Lotniczego

Założenia z Koncepcji CPK

Głównym założeniem Koncepcji CPK jest budowa węzła transportowego opartego na węźle lotniczym (lotnisku przesiadkowym) i kolejowym oraz pełna integracja z krajową i międzynarodową siecią tras kolejowych i drogowych. Niezależnym celem jest integracja aglomeracji warszawsko-łódzkiej i stworzenie silnego centrum gospodarczego, który może stać się kołem zamachowym rozwoju Polski.

Potencjał rozwojowy portu

Założeniem Portu Lotniczego i całej inwestycji CPK jest służba Polsce i jej mieszkańcom przez wiele dekad. Dlatego przewidziano modułową strukturę lotniska, z zabezpieczeniem gruntu pod drugi etap inwestycji, tj. przyszły rozwój portu.

Nie ma takich możliwości w przypadku Lotniska Chopina w Warszawie, które ze względu na brak miejsca na dodatkową infrastrukturę, a także ograniczenia w godzinach lotów, wynikające z bliskości osiedli mieszkaniowych, nie będzie w stanie sprostać prognozowanemu powrotowi do rosnącego popytu na usługi lotnicze po ustaniu epidemii COVID-19.

Rola hubu

Węzłowy port lotniczy (typu hub) będzie swobodnie obsługiwać połączenia dalekodystansowe, w tym wykonywane samolotami szerokokadłubowymi, co umożliwi połączenia lotnicze z najdalszymi zakątkami świata. Z portu lotniczego CPK skorzystają Polacy, jak również pasażerowie z całego regionu Europy Środkowowschodniej, którzy obecnie lecąc np. do/z Azji muszą przesiąść się we Frankfurcie nad Menem lub nawet na londyńskim Heathrow.

Połączenie z KDP – intermodalność

W odróżnieniu od innych portów lotniczych w Polsce, CPK od początku będzie częścią dużego węzła intermodalnego (przesiadkowego). Lotnisko sprzężone będzie z dworcem kolejowym i siecią dróg. Taki uniwersalny system transportu ułatwi pasażerom podróż do i z lotniska. Część turystów zachęci również do zwiedzania Polski. CPK przyczyni się do przebudowy krajowego systemu transportu kolejowego, który przez mniejszą emisyjność i coraz większą wygodę podróżowania, staje się atrakcyjną alternatywą dla transportu drogowego, ułatwiając dojazdy do pracy i zwiększając mobilność społeczeństwa. Zapewni to jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

Ruch pasażerski a ruch towarowy

Port Lotniczy stawia sobie za cel obsługę nie tylko pasażerów, ale również cargo, tj. frachtu lotniczego. W pierwszym etapie lotnisko ma mieć możliwość obsłużenia 40 mln pasażerów oraz 1 mln ton ładunków cargo rocznie. To spowoduje, że wokół portu powstaną centra logistyczne, a port lotniczy sprzężony z infrastrukturą kolejową i drogową, stanie się ważnym węzłem cargo.

Doradca strategiczny

Doradcą strategicznym będzie zarządca dużego globalnego lotniska przesiadkowego, który ma doświadczenie w doradzaniu przy innych projektach międzynarodowych. CPK wybierze podmiot z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie planowania, projektowania, zarządzania i budowy nowoczesnego portu lotniczego. Zależy nam na dostępie do najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań. Od doradcy strategicznego oczekujemy również bieżącego weryfikowania koncepcji  pod kątem operacyjnym i komercyjnym.

Plan generalny a Master Plan

Plan generalny jest dokumentem zatwierdzanym na szczeblu ministerstw, opisanym w Ustawie Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 (tj. Dz. U. z 2019 Nr 1580). Jest tworzony zarówno dla istniejących lotnisk, jak i dla uzyskania zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego.

Plan generalny przedstawia plan rozwoju lotniska na okres nie krótszy niż 20 lat, jednak nie obejmuje wielu kluczowych kwestii, takich jak: wpływ gospodarczy, zrównoważony rozwój czy korzyści dla społeczności.

CPK jest unikalną inwestycją na skalę Europy, ponieważ jest projektem typu “greenfield” (tworzony od zera), a nie inwestycją w rozwój istniejącego lotniska. Spółka CPK idzie o krok dalej, podążając za najlepszymi przykładami portów lotniczych tworzy Master Plan lotniska, który ma szerszy zakres niż Plan generalny i obejmuje takie elementy jak:

  • infrastruktura lotniskowa,
  • dostęp naziemny,
  • infrastruktura uzupełniająca,
  • środowisko,
  • społeczność,
  • przygotowanie terenu,
  • finanse i inżynieria wartości
  • strategia/popyt.

Lokalizacja Portu Lotniczego

W 2017 r. została opublikowana Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji  – Centralny Port Komunikacyjny, która stawiała szereg wymagań dla inwestycji CPK. W ramach analiz wykonanych przez firmę Ove Arup w latach 2017-2018, w tym analizy wielokryterialnej, jako lokalizację spełniającą zakładane kryteria, wskazano teren gminy Baranów. Dalsze specjalistyczne analizy spółki CPK oraz Master Plannera, pozwolą na wyłonienie docelowego obszaru inwestycji lotniskowej w obszarze ok. 74 km kwadratowych, wyznaczonym do dalszych prac planistycznych.