Wersja językowa
pl

Poznań Ławica

Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) lotniska Poznań-Ławica

Dla Portu Lotniczego Poznań-Ławica OOU został utworzony na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 14 lutego 2012 r. (Uchwała nr XVIII/302/12 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica). Wyznaczono dwie strefy – wewnętrzną oraz zewnętrzną, gdyż w momencie tworzenia OOU dla Ławicy (30.01.2012) obowiązywały już wartości normatywne wskaźnika oceny hałasu (LAeq D, LAeq N) zgodne z tymi obowiązującymi obecnie. 

a) Strefa wewnętrzna – od zewnątrz ogranicza ją linia wyznaczona na podstawie:  

 • izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia 60 dB oraz dla pory nocy  
  50 dB, pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych;  

 • izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia 55 dB oraz dla pory nocy 45 dB, pochodzącego od pozostałych źródeł hałasu związanych z działalnością lotniska. 

 • a od wewnątrz linia biegnąca wzdłuż granicy terenu lotniska. 

b) Strefa zewnętrzna – od zewnątrz ogranicza ją linia będąca granicą OOU wyznaczona na podstawie: 

 • izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia 55 dB, oraz dla pory nocy 45 dB pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych. 

 • izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia 50 dB, oraz dla pory nocy  
  40 dB, pochodzącego od pozostałych źródeł hałasu związanych z działalnością lotniska.  

 • a od wewnątrz linia będąca obwiednią strefy wewnętrznej OOU. 

 

W ramach OOU wprowadzono następujące ograniczenia: 

W strefie wewnętrznej

 • Zabroniono budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży  

 • Zabroniono tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowisk  

 • Dopuszczono rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży  

 • Dopuszczono lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem zapewnienia właściwego komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej. 

 W strefie zewnętrznej

 • Zabroniono budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.  

 • Zabroniono tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowisk. 

 • Dopuszczono rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.