Wersja językowa
pl

Lotnisko Chopina

Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) Lotniska Chopina

W przypadku Lotniska Chopina OOU został utworzony na mocy rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z 7 sierpnia 2007 r. i zmieniony w 2011 roku na podstawie Przeglądu Ekologicznego¹. Wydzielono dwie strefy: Z1 oraz Z2, w oparciu o miarodajny poziom hałasu zewnętrznego pochodzącego z ruchu lotniczego. 

Strefa Z1 obejmuje tereny OOU najbardziej zagrożone, gdzie hałas miarodajny przekracza 55 dB w porze nocy i równocześnie (prawie w całej strefie) przekracza 65 dB w porze dnia.  

Strefa Z2 obejmuje tereny, gdzie poziom hałasu mierzony wskaźnikiem hałasu miarodajnego w porze nocy znajduje się w zakresie 50 – 55 dB. 

Dla strefy Z1 zakazuje się

a) przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną, mieszkaniowo-usługową, zagrodową, zamieszkania zbiorowego, związaną ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitale i domy opieki społecznej,   

b) lokalizowania budynków o funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej, zamieszkania zbiorowego, szpitali, domów opieki społecznej oraz o funkcjach związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,   

c) zmiany funkcji budynków istniejących na budynki o funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej, zamieszkania zbiorowego, szpitali, domów opieki społecznej oraz o funkcjach związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 

Dla strefy Z2 zakazuje się

a) przeznaczania terenów pod szpitale i domy opieki społecznej oraz pod zabudowę związaną ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

b) lokalizowania budynków o funkcji szpitali, domów opieki społecznej oraz o funkcjach związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

c) zmiany funkcji budynków istniejących na budynki o funkcjach związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitali i domów opieki społecznej. 

 

¹Przegląd ekologiczny Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie w zakresie oddziaływania akustycznego wraz z dokumentacją niezbędną do ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie; Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna  02-591 Warszawa, ul. Batorego 16, marzec 2011​

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.