Wersja językowa
pl

Przygotowania do inwestycji

Inwentaryzacja środowiskowa

Inwentaryzacja środowiskowa oraz tzw. analiza stanu zerowego środowiska w terenie, to wstęp do raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ) powstanie do 2022 r. i będzie podstawą do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DoŚU).

Badania terenu

Zasadniczo większość badań terenowych oraz inwentaryzacji terenu planuje się ukończyć w 2022 r. Badania rozpocznie analiza stanu zerowego (wyjściowego) środowiska, obejmując zarówno elementy nieożywione, jak i ożywione. W inwentaryzacji elementów nieożywionych badane będą wody powierzchniowe, wody podziemne, grunty i gleby, hałas, wibracje i tło zanieczyszczenia powietrza. W badaniach elementów ożywionych (przyrodniczych), zostaną uwzględnione siedliska przyrodnicze i zbiorowiska roślinne, rośliny, grzyby, bezkręgowce, ryby i minogi, płazy i gady, ptaki, nietoperze oraz ssaki naziemne i wodne.

Badania terenowe będą obejmować:

  • monitoring akustyczny,
  • wiercenia na potrzeby pobrania próbek wody i gruntu,
  • sondowania statyczne CPT dla badań właściwości gruntu,
  • tomografię elektrooporową ERT dla rozpoznania budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych,
  • badania konduktometryczne GCM do okonturowania stref zanieczyszczeń i gruntów słabonośnych,
  • badania geodezyjne i teledetekcję,
  • badania archeologiczne (powierzchniowe, sondażowe oraz wykopaliskowe),
  • rozpoznanie saperskie.

Badania terenowe będą prowadzone bezinwazyjnie lub w taki sposób, by po ich wykonaniu teren został doprowadzony do stanu pierwotnego.

Na tej podstawie powstanie baza danych zawierająca całą inwentaryzację terenu oraz wszystkie badania, pomiary i oceny stanu technicznego obiektów.

Kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego

Spółka CPK jest w kontakcie z lokalnymi samorządami. Po ustaleniu szczegółowej lokalizacji lotniska, będzie na bieżąco przekazywać informacje o postępach kluczowych prac. Przewidujemy również konsultacje społeczne na etapie przygotowywania Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.