Wersja językowa
pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych osobowych  

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych w formularzu zapisu do Programu Dobrowolnych Nabyć jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o. z siedzibą  w Warszawie (02-305 Warszawa), Aleje Jerozolimskie 142B (dalej jako ADO).

2. ADO powołał Inspektora Ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] bądź bezpośrednio w siedzibie Spółki. 

3. ADO umożliwia kontakt:

a. za pomocą e-maila: [email protected]

b. telefonicznie: +48 882 350 395, 

c. poprzez formularz kontaktowy umieszony na stronie https://cpk.pl/pl/kontakt, 

d. drogą pocztową pisząc na adres:

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

 Cel i podstawa przetwarzania danych  

4. ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu nawiązania z Tobą kontaktu w związku z Twoim zainteresowaniem Programem Dobrowolnych Nabyć. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO*.

  Okres przechowywania danych  

5. Ze względu na to, iż ADO przetwarza Twoje dane na podstawie zgody to czas przetwarzania definiowany jest, aż do momentu wycofania zgody przez osobę, która te zgodę wyraziła.               W innym przypadku ADO może zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustali, że otrzymane zgody zdezaktualizowały się bądź zakończył się cel przetwarzania.

  Odbiorcy danych osobowych  

6. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie IT, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 

Prawa osób, których dane dotyczą  

7. Wyrażona przez Ciebie zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: [email protected]. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Zgodnie z RODO przysługuje Tobie:

a. prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,

b. prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d. prawo do przeniesienia danych osobowych, 

e. prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres, 
 ul. Stawki 2, Warszawa. 

 Informacja o wymogu podania danych  

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak bez danych nie jesteśmy  w stanie skontaktować się z Tobą w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 i nast.) dalej RODO.

.

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.