Wersja językowa
pl

Badania terenowe – styczeń 2022

W styczniu 2022 r. na terenie gmin Baranów, Teresin, Wiskitki będą prowadzone badania terenowe związane z przygotowaniem dokumentacji hydrogeologicznej na potrzeby budowy i funkcjonowania Centralnego Portu Komunikacyjnego, w obszarze badań hydrogeologicznych: wykonanie otworów wiertniczych oraz kartowanie w studniach kopanych i ciekach.

 

1. Wykonanie otworów wiertniczych dla badań hydrogeologicznych

Od połowy stycznia br. na potrzeby opracowania „Projektu robót Geologicznych dla opracowania dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie na potrzeby dokumentacji przedprojektowej Centralnego Portu Komunikacyjnego” zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Wykonawca rozpocznie prace związane z wykonaniem otworów wiertniczych dla badań hydrogeologicznych.

Powyższe prace polegały będą na wykonaniu otworów hydrogeologicznych metodą wiertniczą, pobraniu próbek wody i gruntu do analiz laboratoryjnych, likwidacji wykonanych otworów i pomiarów geodezyjnych wykonanych otworów. Wyniki wykonanych wierceń będą stanowiły podstawę do opracowania Dokumentacji hydrogeologicznej.

Prace w I etapie potrwają do końca lutego 2022 r. Będą wykonywane na działkach, w stosunku do których właściciele nieruchomości wyrazili zgodę na ich realizację.

Realizatorami prac będą firmy UNI-GEO Południe Sp. z o.o., UNI-GEO Piotr Rant oraz UNI-GEO Warszawa Sp. z o.o., podwykonawcy firmy Multiconsult Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. badań terenu.

2. Kartowanie hydrogeologiczne w studniach kopanych i ciekach powierzchniowych

W styczniu 2022 r. na potrzeby opracowania „Projektu robót Geologicznych dla opracowania dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie na potrzeby dokumentacji przedprojektowej Centralnego Portu Komunikacyjnego” zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Wykonawca rozpocznie prace związane z kartowaniem hydrogeologicznym.

Powyższe prace będą polegały na przeprowadzeniu kartowania hydrogeologicznego – pomiarów w studniach kopanych wraz z poborem próbek wody do badań laboratoryjnych z wytypowanych pięciu lokalizacji. Dodatkowo do badań laboratoryjnych pobrane zostaną próbki wody z cieków powierzchniowych oraz wykonane zostaną pomiary rzędnej wody w ciekach.

Przewidywany termin zakończenia prac związanych z kartowaniem hydrogeologicznym to 4 lutego 2022 r.

Realizatorami prac będzie firma UNI-GEO Warszawa Sp. z o.o., podwykonawca firmy Multiconsult Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. badań terenu.

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Zgłoszenie powyższych prac zostało wysłane również do właściwych powiatowych komend Policji.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.