Wersja językowa
pl

Badania terenu

Realizacja Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wymaga opracowania analiz, raportów lub dokumentacji na potrzeby niezbędnych postępowań administracyjnych związanych całościowo lub częściowo z badaniami podłoża gruntowego oraz badaniami przestrzennymi, w tym inwentaryzacją infrastruktury, badaniami archeologicznymi czy nadzorem saperskim.

W związku z przygotowaniem powyższych badań i dokumentacji wymagane jest wsparcie CPK we wszystkich aspektach dotyczących badań podłoża gruntowego oraz badań przestrzennych i inwentaryzacji urządzeń technicznych. Wsparcie to realizuje Konsultant ds. badań terenu, którym jest firma Multiconsult Polska Sp. z o.o.

Produkty usług Konsultanta takie jak: analiza warunków gruntowo-wodnych, wykonanie niezbędnych zobrazowań lotniczych, badania archeologiczne, rozpoznanie saperskie oraz inwentaryzacja z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych są niezbędne do prawidłowego wykonania Master Planu oraz projektów budowlanych w zakresie wszystkich elementów inwestycji. Prawidłowe i dokładne wykonanie usług z zakresu badań podłoża i badań przestrzennych pozwoli na skuteczne i terminowe wykonanie prac planistycznych, projektowych, a następnie prac budowlanych projektowanego portu lotniczego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT BADAŃ TERENOWYCH

Przebieg badań terenu