Wersja językowa
pl

BUDOWA TUNELU DALEKOBIEŻNEGO W ŁODZI W CIĄGU LINII KOLEJOWEJ NR 85 WRAZ Z WŁĄCZNIKIEM W LINIĘ KOLEJOWĄ NR 14

Tunel Dalekobieżny to ważny element infrastruktury transportowej w Łodzi i kluczowy element Programu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest on integralną częścią Igreka, czyli przygotowywanej Kolei Dużej Prędkości między Warszawą i Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem.

Inwestycja podzielona jest na następujące etapy:

  1. Wzmocnienie fundamentów Łódzkiego Domu Kultury,
  2. Budowa komór technologicznych dla tarczy TBM,
  3. Drążenie tunelu tarczą zmechanizowaną TBM wraz z budową linii kolejowej 85 (LK85),
  4. PODG Retkinia (posterunek odgałęźny) – realizacja połączenia projektowanej LK85 z istniejącą LK14.

Etap 1.

W ramach pierwszego etapu trwają prace przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK). To bezpośrednio pod nim będzie rozpoczynał się tunel Kolei Dużych Prędkości.

Wzmocnienie fundamentów ŁDK ma na celu zabezpieczenie kondygnacji podziemnej i tym samym całego budynku ŁDK.

Prace związane z tym etapem prowadzi firma Keller Polska. Umowę podpisano 18.09.2023 r.

Etap 2.

Drugi etap prac to budowa komór technologicznych dla tarczy zmechanizowanej TBM: komory startowej Retkinia oraz komory wydobywczej Fabryczna.

Komora Retkinia, zlokalizowana będzie u zbiegu ulic Maratońskiej / Obywatelskiej / Maratońskiej od Waltera Janke – na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej. Obiekt będzie pełnił funkcję szybu startowego dla tarczy drążącej TBM.

Prace związane z budową komory startowej prowadzi firma Budimex. Umowę na prowadzenie prac zawarto 07.12.2023 r.

Komora wydobywcza Fabryczna, zlokalizowana po zachodniej stronie Dworca Łódź Fabryczna, pod fragmentem budynku ŁDK będzie szybem demontażowym dla tarczy TBM i komorą rozjazdową dla pociągów. Obiekt umożliwi też połączenie z budowaną komorą stacji Łódź Fabryczna, która jest objęta odrębnym zadaniem inwestycyjnym „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – obecnie realizowanym przez PKP PLK tunelem średnicowym.

Prace przy Komorze Fabryczna rozpoczną się dopiero po zakończeniu wzmocnienia fundamentów ŁDK.

Etap 3.

W ramach trzeciego etapu inwestycji wykonywane będzie drążenie tunelu o długości około 4,6 km za pomocą tarczy zmechanizowanej TBM oraz docelowe wyposażenie komór: odbiorczej oraz startowej wykonanych w drugim etapie inwestycji. Tarcza dla tunelu KDP będzie miała największą średnicę (ok. 14 m) spośród dotychczas realizowanych inwestycji kolejowych z użyciem maszyn TBM w Polsce. Drążenie tunelu za pomocy tarczy TBM umożliwi bezpieczne i bezkolizyjne przejście pod istniejącą infrastrukturą miejską oraz ograniczy osiadania powierzchni terenu.

Inwestycja ta będzie najdłuższą trasą podziemną wykonaną jednym odcinkiem w Polsce. Na trasie tunelu zaprojektowano komory podziemne wychodzące na poziom terenu klatką schodową, zapewniające możliwość ewakuacji.  Na odcinku pomiędzy komorami startową i odbiorczą zaprojektowano 5 komór podziemnych wychodzących na poziom terenu klatką schodową. Obiekty te zapewnią bezpieczną ewakuację.

Lokalizacje obiektów kubaturowych pomiędzy Komorą Retkinia, a Komorą Fabryczna znajdują się przy ul.: Gdańskiej, Żeligowskiego, Struga, Bandurskiego, Bratysławskiej.

Etap 4.

W ramach czwartego etapu prac za Komorą Retkinia zapewnione zostaną połączenia rozjazdowe projektowanej linii kolejowej nr 85 z istniejącą linią kolejową nr 14. Wyjście z tunelu na powierzchnię zaprojektowane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia. Dalej trasa linii kolejowej LK85 poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlenie w kierunku Poznania i Wrocławia.

KONTAKT

W celu udzielenia dalszych informacji w sprawie prosimy o kontakt poprzez dedykowaną infolinię 539 188 404