Wersja językowa
pl

Raport z konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego już dostępny

Ogólnopolskie konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) miały miejsce od 10 lutego do 10 marca br. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nich udział. Przekazane przez Państwa uwagi pozwolą nam na usprawnienie prac studialno-projektowych w ramach kolejnych etapów przygotowań od inwestycji.

W konsultacjach można było wziąć udział na kilka sposobów: wypełnić formularz internetowy na stronie konsultacje.cpk.pl, przesłać uwagi: mailem lub tradycyjną pocztą, albo też złożyć je osobiście w siedzibie Spółki.

W wyniku konsultacji Spółka CPK otrzymała ponad 32,5 tys. głosów za pomocą formularza elektronicznego, ponad 2 tys. głosów drogą mailową, i ponad 45 tysięcy papierowych dokumentów (wśród nich pojedyncze uwagi, wydrukowane formularze oraz stanowiska: grupowe i jednostek lub przedstawicieli samorządu terytorialnego). W sumie do CPK wpłynęło różnymi kanałami ponad 146 tys. głosów.

Celem konsultacji SSL było zebranie opinii w sprawie propozycji wytyczenia korytarzy o szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, w których zostaną zaprojektowane przebiegi linii kolejowych o łącznej długości ok. 1800 km i inwestycji drogowych o łącznej długości ok. 400 km.

Na udostępnionych przez Spółkę CPK w ramach projektu SSL mapach oprócz granic korytarzy zostały zaprezentowane orientacyjne wstępnie proponowane przebiegi nowych linii kolejowych i dróg, których ostateczny kształt nie został na razie przesądzony. W związku z tym autorzy raportu nie odnieśli się do poszczególnych uwag i propozycji zmian przebiegu linii kolejowej, których uwzględnienie, w postaci korekty przebiegu, mieściłoby się w granicach korytarza SSL.

Drugim etapem konsultacji społecznych całego programu inwestycyjnego CPK będzie postępowanie z udziałem mieszkańców prowadzone w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). W trakcie tych działań mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze zmodyfikowanym projektem SSL uwzględniającym wynik konsultacji, a także ze sporządzoną do tego projektu prognozą oddziaływania na środowisko.

Osoby zainteresowane planami inwestycyjnymi CPK mogą zatem ponownie wypowiedzieć się na temat propozycji przebiegu korytarzy inwestycji liniowych. Wersja SSL przedłożona do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będzie opracowana z uwzględnieniem uwag z tegorocznych konsultacji SSL.

Warianty przebiegów linii kolejowych są od lipca br. przedmiotem rozmów w ramach spotkań ekspertów CPK z przedstawicielami gmin, przez teren których przechodzą inwestycje wytypowane do realizacji w pierwszej kolejności i dla których w ciągu najbliższych tygodni będą ruszały tzw. inwentaryzacje przyrodnicze. Łącznie to 560 km z 1800 km planowanych nowych linii, w tym relacje Warszaw – Łódź – Sieradz – Kępno – Wrocław oraz projekt Katowice – Jastrzębie-Zdrój – granica RP – Ostrawa).

ZOBACZ RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH SSL

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.