Wersja językowa
pl

Zmiany w Zarządzie CPK

19 stycznia Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołała dwóch członków Zarządu Spółki: Prezesa Mikołaja Wilda i Radosława Kantaka, Członka Zarządu ds. inwestycji kolejowych.

W składzie Zarządu Spółki CPK pozostał Andrzej Alot, który odpowiada za sprawy finansowe.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Filip Czernicki został oddelegowany na okres trzech miesięcy do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza CPK podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu na Członka Zarządu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Adama Sanockiego jako Sekretarza.

Informacje prasowe