Wersja językowa
pl

Zmiany w Radzie Nadzorczej CPK

Pełnomocnik Rządu ds. CPK, działający jako Zgromadzenie Wspólników Centralnego Portu Komunikacyjnego, odwołał dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Pełnomocnik Rządu ds. CPK, działający jako Zgromadzenie Wspólników Centralnego Portu Komunikacyjnego, odwołał dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

W skład nowej Rady Nadzorczej zostali powołani: Filip Czernicki (Przewodniczący), Andrzej Ilków (Wiceprzewodniczący), Adam Sanocki i Magdalena Jaworska-Maćkowiak.

Dziękujemy Członkom dotychczasowej Rady Nadzorczej CPK za ich współpracę i zaangażowanie na rzecz Projektu.

Informacje prasowe