Wersja językowa
pl

Wynagrodzenie prezesa CPK. Sprostowanie informacji w dzienniku „Fakt”

W nawiązaniu do artykułu „PiS oferuje fuchę życia – pensja 114 tys. zł” opublikowanego dziś w dzienniku „Fakt” spółka Centralny Port Komunikacyjny oświadcza:

  1. W artykule zostały podane nieprawdziwe informacje dotyczące potencjalnego wynagrodzenia dla prezesa zarządu spółki po rozstrzygnięciu konkursu na to stanowisko. W spółce CPK nigdy nie było pensji w wysokości wyliczonej przez Fakt.
  2. Kwota przywołana w artykule jest niemożliwa do uzyskania, zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami wynagradzania.
  3. Zarobki członków zarządu CPK są regulowane Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CPK w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
  4. Informacja na temat wysokości wynagrodzeń jest opublikowana w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  5. Aktualne wynagrodzenie wszystkich członków zarządu, w tym prezesa, w spółce CPK wynosi 44 tys. zł brutto. Kwota netto wynosi w tym przypadku 29 tys. 450 zł (po opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych, tj. aktualnie wg stawki 32 proc.).
  6. Wysokość wynagrodzenia prezesa CPK zostanie wyznaczona przez radę nadzorczą po rozstrzygnięciu konkursu.
  7. Oczekujemy sprostowania i zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat wysokości zarobków w spółce CPK. W razie braku reakcji, CPK będzie zmuszone podjąć konieczne kroki prawne.
Sprostowania