Wersja językowa
pl

Wspólnie zadbają o zrównoważony rozwój. Spółka CPK podpisała umowę o współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego

Najlepsza uczelnia przyrodniczo-rolnicza w Polsce - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie została kolejnym partnerem naukowo-badawczym Centralnego Portu Komunikacyjnego. To już kolejne, siódme tego rodzaju porozumienie, które w ostatnim czasie zostało podpisane przez spółkę CPK. Wcześniej umowy o współpracy zostały zawarte z: Politechniką Warszawską, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uczelnią Łazarskiego, Politechniką Łódzką i Politechniką Gdańską.

Centralny Port Komunikacyjny to obecnie największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Aby ją zrealizować spółka CPK rozwija jej profesjonalne zaplecze nawiązując współpracę z najlepszymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce. Taką placówką jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – wiodący uniwersytet przyrodniczy prowadzący badania i kształcący studentów w kierunkach przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych.

Centralny Port Komunikacyjny budujemy w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Współdziałanie z SGGW pomoże nam ją odpowiednio implementować. Obszarami, w których dostrzegamy szczególnie duży potencjał do współpracy są m.in.: hydrologia, ochrona przyrody i oddziaływanie na środowisko, budownictwo pasywne, architektura krajobrazu i wnętrz. Chcemy, aby nowoczesna architektura funkcjonalnie połączona z zielenią stworzyła obiekt nie tylko przyjazny dla pasażerów, ale i była wizytówką Polski na świecie

MÓWI MIKOŁAJ WILD, PREZES SPÓŁKI CPK.

W zakres współpracy między CPK i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego wchodzą m.in. wspólne projekty: badawcze, naukowe i edukacyjne, przygotowywanie przez SGGW prac badawczych na potrzeby projektu CPK oraz organizacja przez uczelnię dedykowanych studiów magisterskich i podyplomowych. Studenci będą mogli odbywać staże w spółce CPK, spółka będzie miała też możliwość zamawiania tematów prac semestralnych i dyplomowych. Ważnym elementem porozumienia będzie transfer wiedzy między CPK a uczelnią, w tym konsultowanie i opracowywanie przez naukowców elementów składowych projektu. To tylko niektóre z kilkunastu obszarów współpracy, które weszły w skład podpisanej umowy.

Nasza uczelnia przywiązuje dużą wagę, by programy studiów były na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Dzięki współpracy ze spółką CPK zyskamy dostęp do perspektywicznego pracodawcy, zaś CPK otrzyma dostęp do ważnego ośrodka naukowego i przygotowania kadr. Nowoczesne centra badawcze, którymi dysponujemy oraz obecność wybitnych ekspertów, pozwalają na kształcenie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz transfer wyników do gospodarki, co ma wpływ na wysoką innowacyjność.

MÓWI PROF. MICHAŁ ZASADA, REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO.

Zawarte dotychczas porozumienia z ośrodkami naukowo-badawczymi to element szerszej strategii CPK w dziedzinie innowacji. Wraz z postępem prac spółka planuje zaangażować szerokie grono środowiska naukowego w działania związane z realizacją inwestycji.

Informacje prasowe