Wersja językowa
pl

Wóz ratowniczo-gaśniczy dofinansowany przez CPK trafił do Baranowa

Centralny Port Komunikacyjny dofinansował zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. W czwartek 4 sierpnia 2022 r. nastąpiło pierwsze, oficjalne przekazanie pojazdu w ramach programu wsparcia OSP, działających na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji CPK. Kolejne przed nami!

Spółka CPK, na wniosek OSP w Baranowie, przekazała środki na zakup nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Będzie on służył mieszkańcom, a także podczas akcji ratunkowych na autostradzie A2 i w zabezpieczeniu inwestycji CPK na tym terenie. Udział spółki w zakupie wyniósł 130 000 zł, czyli prawie połowę całościowej kwoty.

Bardzo się cieszymy, że nasza prośba o dofinansowanie nowego pojazdu gaśniczego spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony CPK. Co więcej, zapoczątkowało to program wsparcia dla pozostałych OSP z gmin Baranów, Teresin oraz Wiskitki. Wkrótce i one będą mogły cieszyć się nowym sprzętem, tak jak my!

mówi Dariusz Szymańczak, Prezes OSP w Baranowie.

Oficjalne przekazanie sprzętu nastąpiło w miniony czwartek, 4 sierpnia 2022 r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele OSP Baranów z Prezesem Dariuszem Szymańczakiem na czele oraz Sekretarz gminy Jarosław Przepiórkowski i Skarbnik gminy Kazimierz Szymański. Spółkę reprezentowała Katarzyna Dobrońska, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji.

Nie mogliśmy pozostać obojętni, wobec prośby wsparcia zakupu nowoczesnej jednostki gaśniczej. Rozpoczęcie budowy Portu Solidarność i związany z tym wieloletni wzmożony ruch może wpłynąć na zwiększenie liczby podejmowanych przez strażaków akcji ratunkowych. Podjęliśmy więc inicjatywę wsparcia OSP, ponieważ bezpieczeństwo społeczności lokalnych jest dla nas kwestią priorytetową

mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji CPK.

CPK wspiera również inne podmioty związane z terenem inwestycji. Na wniosek WOPR w Grodzisku Mazowieckim (z siedzibą w Baranowie) dofinansowano także zakup quada, który będzie znaczącym wsparciem w patrolach, interwencjach i poszukiwaniach oraz sprężarki potrzebnej do napełniania powietrzem butli używanych przez ratowników wodnych podczas akcji ratowniczych i szkoleń.

Współfinansowanie przez inwestora zakupów i projektów ważnych dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji to powszechna praktyka w ramach działań CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z nią inwestorzy, firmy i przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i budowę relacji z lokalnymi społecznościami.

Informacje prasowe