Wersja językowa
pl

Tunel dalekobieżny CPK w Łodzi z nadzorem inwestorskim. Umowy na inżyniera kontraktu podpisane

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała dwa kontrakty na tzw. inżyniera kontraktu dla tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. Wykonawcy będą nadzorować prace budowlane w ramach wzmacniania fundamentów Łódzkiego Domu Kultury oraz budowę komór dla tarczy zmechanizowanej TBM i drążenie tunelu przy jej pomocy. Tunel KDP w Łodzi to najbardziej zaawansowana pod względem przygotowań inwestycja kolejowa CPK i kluczowy element „igreka”, czyli trasy, która połączy Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem.

Budowa tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi została podzielona na trzy części. W ramach pierwszej od września tego roku trwają prace przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK). Tę inwestycję realizuje firma Keller Polska, a nadzoruje ją jako inżynier kontraktu spółka DTŚ. To bezpośrednio pod ŁDK – po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna – będzie rozpoczynał się tunel KDP.

 

Na początku grudnia spółka CPK podpisała umowę z firmą Budimex na etap drugi, czyli budowę komór dla tarczy zmechanizowanej TBM do drążenia tuneli: startowej (na Retkini) i odbiorczej (w sąsiedztwie ŁDK). Trzecim etapem inwestycji będzie samo drążenie tunelu kolejowego CPK. Inżynierem kontraktu dla drugiego i trzeciego etapu będzie firma INKO, z którą właśnie podpisano umowę.

– Profesjonalny nadzór przy tak dużej inwestycji jak budowa tunelu KDP w Łodzi jest kluczowy dla sprawnego przeprowadzenia prac. Inżynier kontraktu to podmiot, który będzie działać w imieniu spółki, zarządzając kontraktem i sprawując m.in. pieczę nad opracowaniem dokumentacji, technicznym wykonaniem robót i ich jakością na wszystkich etapach inwestycji

mówi Radosław Kantak, członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych.

Podpisane umowy obejmują również zastępstwo inwestorskie w trakcie prac budowlanych, odbiór, przekazanie do użytkowania, etap rozliczenia inwestycji oraz – opcjonalnie – wsparcie w czasie rękojmi i gwarancji. Wartość kontraktu z DTŚ wynosi prawie 20 mln zł netto, zaś z INKO ok. 57 mln zł netto (kwoty obejmują zamówienia podstawowe wraz z zadaniami opcjonalnymi).

 

Inżynierowie kontraktu dla nadzoru budowy tunelu KDP w Łodzi zostali wyłonieni spośród firm, z którymi w lipcu 2022 r. spółka CPK podpisała umowy ramowe. Komisja przetargowa wybrała wtedy 20 wykonawców, którzy wykazali się największym doświadczeniem i kwalifikacjami zespołów. Wyłonione firmy mogą ubiegać się o poszczególne zadania cząstkowe przy budowie 10 kolejowych „szprych” CPK w całej Polsce. Znacząco przyspiesza to wybór potencjalnych wykonawców robót od etapu projektowania, przez realizację, aż po gwarancję i rękojmię (w ramach opcji).

Projektowana na południowo-zachodnim końcu tunelu komora Retkinia będzie pełniła funkcję szybu startowego dla TBM, czyli maszyny drążącej tunel. Prace przy jej budowie mają ruszyć w styczniu – po zatwierdzeniu przez wykonawcę projektu organizacji ruchu. Docelowo komora będzie obiektem technicznym, który pomieści m.in. miejsce do ewakuacji, pomieszczenia techniczne i ewakuacyjne klatki schodowe. Natomiast komora Fabryczna będzie szybem demontażowym dla tarczy TBM i komorą rozjazdową.

 

Między komorami Fabryczna i Retkinia tunel dalekobieżny CPK będzie liczył sobie ponad 4,6 km długości. Ze względu m.in. na gęstą zabudowę na powierzchni i trudne warunki gruntowo-wodne, tunel będzie wykonywany metodą drążenia tarczą TBM. Zmieszczą się w nim dwa tory. Średnica tarczy TBM przewidzianej do wiercenia tunelu to ok. 14 metrów. Linia będzie zelektryfikowana w systemie 3kV prądu przemiennego. Prędkość projektowa w tunelu to 160 km/h, ale na wyjeździe na powierzchnię w rejonie Retkini pociąg będzie mógł rozpędzić się do 200 km/h.

Tunel w Łodzi będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym przede wszystkim KDP. Na terenie miasta szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię zaprojektowane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlenie w kierunku Poznania i Wrocławia.

 

Dla ok. 1.500 km planowanych linii kolejowych CPK są już gotowe lub przygotowywane studia wykonalności. Dla 450 km z nich trwa już zaawansowane projektowanie. Dotyczy to odcinków: Warszawa – Łódź i Łódź – Wrocław (to elementy „igreka”), a także Katowice – Ostrawa i Łętownia – Rzeszów.

Informacje prasowe