Wersja językowa
pl

Linia między Polską a Czechami z szansą na dofinansowanie z UE.CPK i SŽDC podpisały list intencyjny

Centralny Port Komunikacyjny wnioskuje o unijne dofinansowanie prac przygotowawczych do budowy odcinka linii kolejowej łączącej Katowice z Ostrawą. Transgraniczna inwestycja ma być realizowana przez CPK we współpracy z czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej SŽDC

1,5 mln euro ma szanse otrzymać CPK w ramach instrumentu finansowego UE  „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na prace przygotowawcze do budowy szlaku od granicy polsko-czeskiej do połączenia z linią Chybie-Żory (w okolicach Jastrzębia Zdroju). Planowany odcinek o długości 30 km stanowi brakujące ogniwo w Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Złożony przez CPK wniosek o dofinansowanie w ramach CEF obejmowałby też prace analityczne dla całego projektu linii łączących region Katowic z czeską Ostrawą

Infrastruktura kolejowa jest kapitałochłonna, dlatego niezbędne jest jej dofinansowanie z budżetu krajowego i unijnego. To pierwszy wniosek o dofinansowanie w ramach CEF dla inwestycji z Programu Kolejowego CPK. Ten wniosek to dowód na to, że nasze inwestycje to nie tylko połączenia kolejowe wewnątrz kraju, ale także lepsza komunikacja kolejowa między Polską a sąsiadami. Inwestycja włączy do sieci połączeń dalekobieżnych prawie 90-tysięczne Jastrzębie-Zdrój, czyli obecnie największe w Polsce miasto bez dostępu do kolei. 

Piotr Malepszak, pełniący obowiązki prezesa spółki CPK

W podpisanym w tym tygodniu liście intencyjnym między CPK a SŽDC znajduje się zapowiedź powołania grupy roboczej złożonej z ekspertów z obu krajów. Celem jest bliska współpraca w zakresie realizacji nowych linii: projektowania i budowy brakującej infrastruktury, zwiększenie przepustowości sieci kolejowej i skrócenie czasu podróży dla kolejowych połączeń kolejowych między Polską a Czechami. 

Współpraca określona w liście intencyjnym wykracza poza najnowszy wniosek CEF, obejmując koordynację procesu przygotowania i budowy nie tylko nowej transgranicznej linii Katowice–Ostrawa, ale też Wrocław–Praga (jako planowanych elementów sieci TEN-T). Strony zobowiązały się do ścisłej współpracy w zakresie ustalenia dokładnego przebiegu, w tym określenia lokalizacji punktów stycznych linii na granicy państw, a także uzgodnienia szczegółowych parametrów technicznych inwestycji. Zakres współpracy obejmuje m.in. wymianę informacji, dokumentacji technicznej, opracowań analitycznych i studialnych oraz wsparcie w zakresie ułatwiającym planowanie, przygotowanie i implementacji projektu.

Powyższe inwestycje będą częścią Programu CPK, który zakłada budowę ok. 1600 km nowych linii (tzw. szprych kolejowych)prowadzących z 10 kierunków do nowego lotniska i do Warszawy. Linie te będą zapewniały spójność krajowej sieci kolejowej, łącząc miasta wojewódzkie ze stolicą, z CPK, a także wzajemnie między sobą. W ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowej linii dużych prędkości na trasie Warszawa-CPK-Łódź.  

Każda z 10 szprych prowadzących do CPK, składać się będzie z: nowych odcinków torów i wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Na potrzeby budowy tego kolejowego systemu doszło już do podziału zadań inwestycyjnych między spółki: CPK, odpowiedzialną za realizację zadań lotniskowych i kolejowych (budowę nowych linii), i PKP Polskie Linie Kolejowe, która jest zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce i zajmuje się modernizacją linii istniejących.